Central transport systems of Labotek Polska

Central transport systems of Labotek Polska

Labotek central systems are made of components that meet the highest quality standards, are characterized by high durability, have no negative impact on the environment and are characterized by low energy consumption. With such an approach, Labotek can meet the highest requirements for the production of high quality products and cutting-edge technologies.

Vákuové stanice Labotek sú vybavené frekvenčným meničom, ktorý výrazne znižuje spotrebu energie. Systémy Labotek sú tiché, bezúdržbové a majú modulárnu štruktúru. Vákuová stanica sa skladá z niekoľkých modulárne pripojených čerpadiel, ktoré umožňujú vysoký podtlak pri nízkych rýchlostiach vzduchu.

Centrálne dopravné systémy spoločnosti Labotek 
  

Vákuové nádrže (typ SVR) vyrobené z nerezovej ocele AISI 304. Nádrže SVR môžu byť vybavené proporcionálnym ventilom IDV alebo externým proporcionálnym ventilom.

Keď chceme dopraviť niekoľko rôznych materiálov do rovnakého spracovateľského stroja, je nutné použitie patch panelu.
Systém prepravných potrubie môže byť vyrobený z niekoľkých typov materiálov v závislosti na použití a požiadavkách. Pri preprave materiálov obsahujúcich sklené vlákna používame potrubné kolená zo skla.

Centrálne dopravné systémy spoločnosti Labotek 
  

Centrálne systémy sú riadené jednoduchým ovládačom Labo-Scan s dotykovým displejom a plnou vizualizácií procesu. Riadiaca jednotka okrem kontroly podávanie môže tiež ovládať pneumatické ventily inštalované pod sušiacimi nádržami.

  • autor:
  • Labotek Polska
  • Labotek Polska

    Labotek Polska

    Central drying and transport systems, plastic dryers, volume and gravimetric dye dispensers.You might also be interested 

Article archive

Upcoming Events