• Home
 • News
 • BARTECH SLOVAKIA spol. s.r.o. is a certified partner of the manufacturer of thermal transfer printers Carl Valentin

BARTECH SLOVAKIA spol. s.r.o. is a certified partner of the manufacturer of thermal transfer printers Carl Valentin

The Bartech Slovakia company successfully completed a multi-day training directly at the manufacturer in Germany, thanks to which we became specialists in Carl Valentin products.

Vďaka nadobudnutým vedomostiam dokážeme našim zákazníkom poskytnúť odbornú pomoc či už pri výbere samotného zariadenia ale aj pri riešení rôznych servisných úloh. Počas školenia zamestnanci našej spoločnosti prehĺbili svoje znalosti v oblastiach:

 • produkty modelovej rady Dynacode
 • užívateľské prostredie tlačiarní
 • systémové nastavenia
 • možnosti nastavenia tlače
 • údržba tlačiarne
 • opravy najčastejšie sa vyskytujúcich porúch

V rámci školenia boli naši technici vyškolení aj na využitie špeciálnych aplikácií určených na konfiguráciu tlačiarní, návrh a tlač etikiet, ktorými spoločnosti Carl Valentin reaguje na čoraz sofistikovanejšie požiadavky zákazníkov.

BARTECH - označovacie zariadenia, etiketovacie tlačiarne, štítky 
  

V prípade záujmu neváhajte kontaktovať naše obchodné alebo servisné oddelenie.

 • autor:
 • BARTECH SLOVAKIA spol. s.r.o.
 • BARTECH SLOVAKIA spol.s r.o.

  BARTECH SLOVAKIA spol.s r.o.

  SW solutions for recording the movement and maintenance of molds in the production process, automatic identification technologies, barcodes, RFID, SW solutions for data collection, devices for printing and scanning barcodes and RFID elements, STEP CHECK.