• Home
  • Features
  • 9232 and amended smartd X40 standards in printing technology, an interview with Serge Kral, president of Markem-Imaje Business Group

9232 and amended smartd X40 standards in printing technology, an interview with Serge Kral, president of Markem-Imaje Business Group

9232 and amended smartd X40 standards in printing technology, an interview with Serge Kral, president of Markem-Imaje Business Group

What does 9232 have in common printer and smartd X40? In particular, an innovative design that Markem-Imaje has revolutionized the printing market. R nA here is the explanation

Uvedenie tlačiarní 9232 a SmartDate X40 na trh je predzvesťou novej obchodnej stratégie. Odkiaľ tento nový prístup pochádza?

Serge Kral hovorí: Nová stratégia je dôsledkom rozsiahleho prieskumu potrieb našich zákazníkov, ktorý sme vykonali v rokoch  2008 až 2009 a prostredníctvom neho sme mohli lepšie pochopiť očakávania a požiadavky zákazníkov. Zistili sme, že majú  tri priority. Za prvé je to trvale udržateľný rozvoj, všetky aktivity musia prebiehať v súlade  s ochranou životného prostredia. Druhým aspektom je cena, konkrétne TCO (celkové množstvo vložených finančných prostriedkov). V súvislosti s nedávnou hospodárskou krízou zákazníkov zajímajú skutočné náklady na prevádzku zariadení. Zvýšil sa ich záujem o tlačiarenské zariadenia, ktoré umožňujú zníženie nákladov (údržba, nákup spotrebného materiálu atď.). Vo všeobecnosti ich však zaujímajú predovšetkým výkonné zariadenia. Preto treťou prioritou je ich efektivita. Súčasťou našej stratégie je OEE "Overall Equipment Effectiveness", ktoré je zamerané  na celkovú efektivitu zariadení.  Na základe  pripravenej  štúdie sme naštartovali globálnu stratégiu zameranú na splnenie všetkých troch podmienok; zahŕňa stroje, spotrebný materiál, údržbu i služby.

Ako sú zakotvené tieto požiadavky v tlačiarňach  9232 a SmartDate X40?

Serge Kral: Predovšetkým sme chceli, aby naše nové stroje mali nové inovatívne funkcie, ktoré sú v súlade s potrebami našich zákazníkov. Naše tímy intenzívne pracovali na zlepšení spoľahlivosti oboch tlačiarní. Snaha neustáleho zlepšovania nám umožnila ponúknuť našim zákazníkom štandardne 18mesačnú záruku s možnosťou jej rozšírenia až na 24 mesiacov, namiesto pôvodnej,  12 mesačnej záruky. Splnili sme i záväzok voči životnému prostrediu a vyvinuli nové atramenty na báze ketónu, ale predovšetkým atramenty, ktoré neobsahujú metyletylketón. Taktiež sa nám úspešne podarilo znížiť potrebu vzduchu a elektrickej energie. V neposlednom rade sme zvýšili i mieru recyklácie. Napríklad používaním recyklovateľných zásobníkov pri tlačiarni 9232 sa nám výrazne podarilo znížiť množstvo odpadu.

Aké výhody prinášajú nové tlačiarne zákazníkom?

Serge Kral: V prvom rade je to jednoduché  a pre užívateľov veľmi príjemné ovládanie. Naši technici vymysleli celý rad užitočných funkcií, ktoré vám uľahčia život. Pri 9232 môžu byť atramentové náplne vymenené bez nutnosti vypnutia tlačiarne  priamo počas jej prevádzky. 9232 i SmartDate X40 sú dôkazom toho, že Markem-Imaje je schopná vyvíjať a objavovať nové technológie, ktoré napĺňajú želania a očakávania zákazníkov za súčasného dodržania záväzkov.

Uvedením nových tlačiarní na trh ste podporili 5 konkrétnych záväzkov k vašim zákazníkom...

Serge Kral: To je pravda. Naše záväzky sú založené na znižovaní nákladov, optimalizácii prevádzky, bezkonkurenčnej spoľahlivosti, na vysokom výkone tlače
a na eko-iniciatívach. Každý z týchto bodov si môžete konkrétne overiť u  našich zákazníkov. A to je práve dôvod, prečo hovoríme o konkrétnych a merateľných benefitoch. Napríklad pri 9232 garantujeme 99,6% využiteľnosť tlačiarne. Inými slovami, tlačiareň na dotykovom displeji zobrazuje  informácie (dôvod zastavenia, trvanie času zastavenia, prečo sa zastavil...) v reálnom čase. Okrem toho zobrazuje i ďalšie nemenej dôležité údaje ako napr. spotrebu el. energie. Päť záväzkov voči našim zákazníkom je veľký krok vpred a definuje nové štandardy na trhu. Je samozrejmosťou, že i ďalšie výrobky, ktoré uvedieme v budúcnosti na trh, vychádzajú z rovnakej firemnej filozofie.

Markem-Imaje 
  
  • autor:
  • Sylvain Exartier
  • ONDRÁŠEK Slovakia s.r.o.

    ONDRÁŠEK Slovakia s.r.o.

    The sole and exclusive supplier of labeling equipment brands Markem - Imaje in Slovakia. Customers supply original spare parts and high technology for marking products in all production sectors.You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary