• Home
 • Features
 • Will plastics be green in the construction of water and sewerage systems in the future?

Will plastics be green in the construction of water and sewerage systems in the future?

 • 01.08.2019
 • Machinery & Equipment
Will plastics be green in the construction of water and sewerage systems in the future?

A well-functioning building must have very reliably solved water distribution, heating, air conditioning and sewerage. The demands and standards are constantly increasing. How do modern materials do in this area?

Plastové potrubí pro své výborné vlastnosti už desetiletí úspěšně tisknou kovové potrubí z typických aplikací rozvodů vody, plynu a jiných médií. Vysoké nároky dnešní doby na kvalitu, bezpečnost, životnost, efektivitu montáže, hygienické požadavky a v neposlední řadě na cenu dává předpoklady na další rozvoj a uplatňování plastů ve stavebnictví a všech odvětvích průmyslu.

Proč plasty?

Za dobré vlastnosti plastových potrubí se považuje hlavně jednoduchá montáž, flexibilita, dlouhá životnost, odolnost vůči korozi a chemikáliím, tvarová přizpůsobivost, nízká hmotnost i nízká cena. K jednoduché údržbě přispívá i odolnost vůči usazeninám a jednoduchá práce s plastem při přebírkách a opravách potrubí.

Oproti tomu nevýhody jako vyšší tepelnou roztažnost anebo relativně nižší mechanickou a tepelnou odolnost materiálu se snaží výrobcové kompenzovat vývojem nových vylepšených materiálů anebo kombinací více vrstev plastových a kovových materiálů.

A daří se jim. Každoročně je na výstavách prezentované velké množství inovací potrubních systémů a na trhu roste poměr i množství aplikací v prospěch plastů. Zdá se, že v budoucnosti budou ještě na místě otázky deklarovaných životností plastů a následné recyklace plastů, v čemž také zažíváme v současné době velký požadavek i velké pokroky.

Metody spojování plastových potrubí

V praxi se používá několik způsobů spojování plastového potrubí. Ať už jednoduché zasunutí (hrdlový spoj), svařování, mechanický šroubovací spoj anebo zalisování plastové trubky do kovové tvarovky, všechny metody podléhají normám a vysokým nárokům na spolehlivost.

ant s.r.o. 
Svařování elektrotvarovkou  


Svařování se jeví jako velmi efektivní technologie. Volba metody svařování závisí od typu materiálu, průměru potrubí, tloušťky stěny, ale i od rozsahu a velikosti stavby či přístupu v nedostupných místech. V různých situacích se jeví efektivnější svařování elektrotvarovkou, polyfuzní svařování, svařování na tupo anebo svařování horkým vzduchem a přídavným materiálem.

Jedním z technologických lídrů a výrobců svářeček na plasty je německá společnost Hürner Schweißtechnik GmbH. Díky velkému úsilí v oblasti vývoje a inovací dodává svým zákazníkům na celém světě široké portfolio nejmodernějších svářeček na plasty a současně pomáhá formovat nejnovější trendy ve svařování plastů.

 • autor:
 • ant s.r.o.
 • ant s.r.o.

  ant s.r.o.

  We supply the professional tools necessary for welding plastics.You might also be interested