• Home
  • Workshops
  • Waste - 24 November 2011, subject to date changes according to changes in waste legislation

Waste - 24 November 2011, subject to date changes according to changes in waste legislation

  • 24.11.2011 - 24.11.2011 | Nitra | Slovensko
Learning Center at VÚSAPL, as Nitra

Nový zákon o odpadoch do termínu školenia nebude prijatý, termín sa presúva podľa aktuálnosti situácie

 

Kontakt:

Ing. Eva Lukáčiková

Centrum vzdelávania
 
VÚSAPL, a. s.
Novozámocká 179
Poštový priečinok 59
949 05  Nitra 5
Slovenská republika
 
tel.: 00421 37 6501 152
mobil: 0908 504 654
fax: 00421 37 6513 495
 
 
pozvánku a prihlášku nájdete nižšie

 

 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary