• Home
  • Features
  • Vysoká pohotovosť dodávok zabezpečila firme Meusburger úspešný rok

Vysoká pohotovosť dodávok zabezpečila firme Meusburger úspešný rok

Vysoká pohotovosť dodávok zabezpečila firme Meusburger úspešný rok

V roku 2011 dosiahla firma Meusburger rekordný obrat v objeme 129 Miliónov Euro. To zodpovedá nárastu o 32 percent oproti predchádzajúcemu roku. Podľa vedenia spoločnosti, bol tento potešiteľný výsledok dosiahnutý predovšetkým vďaka pretrvávajúcej vysokej kvalite produktov Meusburger a krátkych dodacích termínov. Pre zachovanie tejto tendencie aj v budúcnosti investuje spoločnosť veľmi veľa do výstavby v mieste sídla vo Vorarlbergu/Rakúsku, ako aj v sprístupňovaniu nových trhov v oblasti výroby nástrojov a foriem.

Uplynulý obchodný rok bol pre spoločnosť Meusburger zvlášť úspešný. Už aj rok predtým, v roku 2010, skončila spoločnosť s rastom obratu o 24 percent. V roku 2011 bol tento úspech ešte raz prekonaný. Základ pre takýto enormný rast bol daný už v minulosti, kedy sa realizovali rozsiahle investície a táto stratégia bude zachovaná aj v budúcnosti. Dosiahnutý prevádzkový zisk sa má podľa vedenia spoločnosti investovať do ďalšej výstavby prevádzky. Popri prebiehajúcom rozširovaní strojového parku, rozširovaní skládky oceľových platní, výstavbe výškového regálového skladu polotovarov a novej výrobnej haly pre hrubovanie platní, investuje spoločnosť priebežne tiež do rozširovania sortimentu výrobkov. Zakúpením novej žíhacej pece bola zvýšená kapacita na žíhanie platní na celkovú dennú kapacitu 240 ton. „Pozeráme sa na seba ako na spoľahlivého partnera pre výrobcov strižných nástrojov a foriem, a preto sa snažíme priebežne náš sortiment a naše služby prispôsobovať požiadavkám našich zákazníkov", hovorí pán Guntram Meusburger, obchodný riaditeľ spoločnosti.

Optimalizovaná logistika a najväčší sklad normálií

V oblasti štandardizovaných normálií sa spoločnosť Meusburger medzičasom vypracovala na vedúcu pozíciu na trhu. Táto vynikajúca trhová pozícia bola dosiahnutá predovšetkým zásluhou toho, že firma Meusburger ponúka normálie žíhané na odstránenie pnutia precízne opracované v najvyššej kvalite a dodávané s najkratšími dodacími lehotami. K tomu poskytuje optimalizovaná logistika a najväčší centrálny sklad normálií v strednej Európe ten správny základ. Tieto rozhodujúce konkurenčné prednosti sú medzičasom využívané zákazníkmi vo viac ako 50 krajinách po celom svete.

GF_Guntram Meusburger  
Obchodný riaditeľ spoločnosti Guntram Meusburger  

Rozšírenie výrobného sortimentu

Z našich mnohoročných skúsenosti v oblasti obrábania kvalitných normálií by mali zákazníci profitovať aj vo viacerých ďalších oblastiach. Prednedávnom zavedený sortiment priemyselných chemikálií pre výrobu strižných nástrojov a foriem je jedným z príkladov. „My rozmýšľame už teraz ďalej a pozeráme sa do budúcnosti. Náš cieľ pre budúce roky bude naším zákazníkom umožňovať stále väčší výber z nášho sortimentu výrobkov a služieb. To všetko samozrejme v bežne vysokej Meusburgerovej kvalite s najlepším servisom a najkratšími dodacími lehotami", prezradil nám pán Guntram Meusburger ďalej.

Fakta

Obrat roku 2011:                             129 Miliónov Euro (Nárast o 32 Percent)

Výrobky:                                             Normálie pre výrobu nástrojov a foriem

Zákazníci:                                          Celosvetovo viac ako 8.000

Podiel na vývoze:                              92 %

Pobočky:                                            Čína, USA a Turecko

Počet zamestnancov/kyň:               500

  • autor:
  • Eveline Steurer, Meusburger Georg GmbH & Co KG


You might also be interested 

Article archive

Upcoming Events