Veletrh Věda Výzkum Inovace - VVVI

  • 09.03.2016 - 11.03.2016 | Brno | Česko
Veletrh Věda Výzkum Inovace - VVVI
Fair VVVI (Science Research Innovation) combines scientific and research sector business environment.

Poskytuje jedinečnou příležitost vědeckým týmům prezentovat a představit své výstupy odborné i široké veřejnosti. Na veletrhu se budou prezentovat vědecké týmy, inovační firmy, samostatní výzkumníci, vysoké školy, vědecké parky, institucea další organizace se svými připravovanými projekty v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Návštěvníci budou mít možnost seznámit se jak s ukončenými, tak i začínajícími nebo právě probíhajícími projekty.

Nedílnou součástí veletrhu budou také doprovodné akce zaměřené na získávání nových kontaktů. Pro vystavovatele bude například připraven přehledný e-Plán schůzek.

Veletrh Věda Výzkum Inovace bude pro vystavovatele a zájemce z odborné veřejnosti zahájen Slavnostním otevřením, za přítomnosti významných osobností z různých vědních oborů a státní správy.

Prezentujte s námi plánované a realizované výsledky vašeho výzkumu, vývoje a inovací.

Pro přihlášení na konferenci prosím využijte přihlašovací formulář - Registrační formulář VVI 2016

Víc informací »

 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary