Špecialista na vstrekovanie plastov - Oerlikon HRSflow

Špecialista na vstrekovanie plastov - Oerlikon HRSflow
  • 07.09.2022
  • ID Inzerátu: 202216034

Oerlikon HRSflow hľadá špecialistu na procesy vstrekovania, ktorý by sa pripojil k tímu zákazníckych služieb východnej Európy. Pracovným miestom bude Česká republika, Slovensko, Poľsko.

Popis práce:
Ideálny kandidát bude mať širokú škálu zodpovedností za podporu zákazníkov počas skúšania foriem/systémov, bude riešiť problémy so vstrekovaním, údržbu/servis/inštaláciu našich systémov horúcich vtokov u našich zákazníkov. Úspešným kandidátom bude uchádzač, ktorý vie riešiť problémy a promptne reaguje na potreby zákazníkov.

Lokalita: Česká republika

Povinnosti a hlavné činnosti:
- Poskytnutie rýchleho zásahu a pomoci pri akejkoľvek požiadavke zákazníka na servisnú podporu
podnikových štandardov a postupov s ohľadom na časové a nákladové ciele.
- Podpora zákazníkov počas skúšobnej fázy a/alebo pri akejkoľvek činnosti zameranej na riešenie problémov, spúšťanie formy a optimalizácie procesov.
- Poskytovanie inštalácie a údržby našich systémov horúcich vtokov
- Okamžité upozorňovanie na akýkoľvek potenciálny problém produktu, ktorý môže ovplyvniť jeho spoľahlivosť alebo akýkoľvek nedostatok
- Plánovanie každého zásahu, predtým zhromaždenie všetkých potrebných informácií, uplatnenie firemných postupov a metódy na riešenie všetkých technických problémov pri definovaní nápravných opatrení v súlade s popredajným servisným tímom.
- Vykazovanie každej činnosti pomocou vhodných nástrojov a postupov spoločnosti
- Byť neustále oboznámený o produktoch spoločnosti a postupoch na poskytovanie čo možno najlepšej podpory zákazníckych služieb;

Organizačné vzťahy: Odkazujú na koordinátora zákazníckych služieb Est Europe

Kvalifikácie:
- Silné písomné a verbálne komunikačné schopnosti
- Maturitné vysvedčenie s technickým zameraním
- Predchádzajúce skúsenosti s rovnakou/podobnou úlohou v spoločnosti ktorá sa venuje vstrekovacím procesom alebo u výrobcov nástrojov.
- Znalosť procesu termoplastického vstrekovania.
- Schopnosť cestovať 75 % pracovného času
Contact:Hrsflow Hrsflow
E-Mail: hr.italy.hrsflow@oerlikon.com
Tel.: 0422750111

Post your Ad!

Post your offer or query. Your classified ad will see more than 35,000 real portal users per month.

+ Post Ad
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary