• Home
  • Features
  • The latest tools for machining molds and dies by Dormer Pramet s.r.o.

The latest tools for machining molds and dies by Dormer Pramet s.r.o.

The latest tools for machining molds and dies by Dormer Pramet s.r.o.

Global manufacturer Dormer Pramet has expanded its range of milling cutters with inserts and monolithic tools for machining molds and dies in recent years. This diverse industry is characterized by a wide range of components often representing materials in a difficult machining condition and requiring high feed rates.

Běžné komponenty zahrnují formy pro vstřikování plastů, kovací zápustky, formy pro tlakové lití a mikro-formy, přičemž každá komponenta vyžaduje speciální nástroje pro danou aplikaci. Sortiment nástrojů zahrnuje aplikace od těžkého hrubování až po jemné dokončování.

 Dormer Pramet 
  

Dormer Pramet spolupracuje se širokou škálou výrobců forem a zápustek, od společností vyrábějících malé součásti, jako jsou formy na láhve a pouzdra na mobilní telefony, až po výrobce forem pro velké výkovky. Obrobky jsou často vyráběny z těžko obrobitelných materiálů, např. tepelně zušlechtěné oceli, kalené nástrojové oceli a nerezavějící oceli.

Mezi nejtypičtější patří nástrojové oceli 1.2311, 1.2344, 1.2379 vycházející z mezinárodních norem materiálů. Materiál 1.2311 je univerzální, legovaný materiál, který nabízí dobrou úroveň houževnatosti a pevnosti. Obvykle se používá pro formy pro vstřikování plastů a pro tlakové lití.

Materiál 1.2344 obsahující chrom a molybden je vhodný pro aplikace, kde komponenta je vystavena kolísání provozní teploty. Odolává tepelné únavě a praskání, ke kterým může docházet v různých fázích při vytváření forem.   

Vysoce uhlíková-chromová nástrojová ocel  je značena jako 1.2379. Tato nástrojová ocel vykazuje dobrou odolnost proti opotřebení a otěru. Obvykle se tepelně zpracovává a je kalena až na tvrdost okolo 62 HRc, kde i za této tvrdosti může být stále ještě obráběna pomocí správně zvolených nástrojů a strategie obrábění.

Vzhledem k obrovskému množství obrobků a jejich velikostí, je velice důležité zvolit správnou strategii obrábění a mít správné nástroje. Společnost Dormer Pramet nabízí řadu standardních, ale i speciálních nástrojů umožňující kusovou, ale i sériovou výrobu.

Vzhledem k různorodé povaze tohoto odvětví vyžadují koncoví uživatelé dobrou úroveň technické podpory a poradenství, aby získali správné nástroje. S cílem pomoci svým zákazníkům získat znalosti a odborné informace vyvinula společnost Dormer Pramet specializovaný segment pro rozvoj tohoto odvětví.

Vedoucím tohoto týmu je Pavel Jašš, segmentový manažer pro formy a zápustky, který k tomuto říká: „Náš sortiment forem a zápustek zahrnuje jak frézy s VBD, tak monolitní nástroje. Znamená to, že dokážeme poskytovat řezné nástroje pro širokou škálu operací. Velkou část této nabídky tvoří náš sortiment frézování, od těžkého hrubování pro přípravu surových bloků materiálu až po jemné dokončování celé dutiny forem nebo zápustek. Program zahrnuje frézy pro kopírovací a čelní frézování, frézování do rohu a frézování s vysokým posuvem.“

 Dormer Pramet 
  

V rámci rozšiřování segmentu forem a zápustek vytvořila společnost Dormer Pramet ucelený sortiment frézování s vysokým posuvem a nedávno uvedla na trh několik nových výrobků. Například frézy SBN10 jsou díky své jedinečné konstrukci vhodné pro nejrůznější frézovací operace, od hrubování až po dokončování. K dispozici je řada průměrů od 16 do 42 mm ve stopkové i nástrčné formě upínání.  

Tato fréza je podporována řadou destiček BNGX10 pro hloubky řezu do 1 mm. Patentovaný typ a tvar oboustranné destičky se čtyřmi řeznými hranami představuje vysoce úspornou a široce použitelnou volbu pro nejrůznější materiály.

Nová oboustranná destička SNGX11 nabízí frézování s vysokým posuvem až do hloubky řezu 1,7 mm. Do sortimentu byla doplněna v listopadu 2019 a zajišťuje vysokou úroveň trvanlivosti a technologické bezpečnosti. Díky osmi řezným hranám představuje tato čtvercová destička SNGX11 rovněž mimořádně ekonomické řešení.

Další klíčovou operací při výrobě forem a zápustek je dokončovací frézování. Zde můžeme zařadit rodinu fréz SCN05C a SWN04C pro polo-dokončování a dokončování ocelí, kalených ocelí a litin.

Malá zubová rozteč zvyšuje počet zubů, což umožňuje zvýšení produktivity o 20 % oproti frézám se standardní roztečí. Další prvkem je snížení vibrací při velkém vyložení až 8xD. Nástroje byly optimalizovány pro frézování v rozích a dutinách s dosažením vysoké kvality povrchu, jež je docílena specifickou hladící geometrií VBD.

Dormer Pramet  
  

Dormer Pramet nabízí rodinu fréz SRC10 s kruhovou VBD v průměrech od 25 do 66 mm a v několika typech pracovních geometrií VBD. Všechny frézy této řady jsou vybaveny vnitřním přívodem chladicí kapaliny a využívají specifické konstrukce tělesa frézy zajišťující maximální oporu VBD v lůžku. VBD umožňuje až 8 řezných hran.

Neposlední volbou pro hrubování až polo dokončování jsou frézy s kulovým typem VBD (patří zde L2-ZP, K3-CXP, K2-SRC a K2-PPH). Řada Multiside XP je vysoce výkonné kopírovací řešení, které obsahuje patentovaný upínací systém SideLok™ pro vysokou stabilitu, zejména při pětiosém obrábění složitých povrchů. 

V oblasti rotačních nástrojů, monolitní frézy s kulovým čelem od Dormer Pramet podporují frézování 3D profilů a konturování složitých povrchů. Sortiment monolitních fréz S5xx pro kalené oceli se dodává v krátkých až extra dlouhých délkách. Frézy S2xx jsou určeny pro obrábění nerezavějících materiálů a super slitin.

Program fréz S7xx tvoří z pohledu aplikace nejuniverzálnější řešení a zajišťuje vysokou kvalitu a trvanlivost. Všechny frézy v této řadě mají na řezné hraně speciální fazetu pro vysoce stabilní a bezpečný proces obrábění. Řada průměrů, délek, konstrukcí drážek a typy povlaků, jakož i možnosti hrubovacích profilů a rádius rohů činí z tohoto sortimentu dobrou univerzální volbu.

Stopkové frézy S766 a S767 se vyznačují nerovnoměrnou zubovou roztečí pro obrábění bez vibrací, vynikající povrchovou úpravu a nerovnoměrnou šroubovici pro snížení řezných sil a zlepšení výkonu obrábění. Nerovnoměrná šroubovice zvyšuje účinky nerovnoměrné zubové rozteče, což zvyšuje celkovou kvalitu povrchu při vysokých posuvem a rychlostech obrábění.

Stávající široká škála nástrojů potvrzuje závazek společnosti Dormer Pramet se i nadále kontinuálně rozvíjet v segmentu forem a zápustek. Cílem je nabídnout našim zákazníkům komplexní řešení nástrojů pro všechny frézovací operace a pro plnou škálu materiálu v tomto průmyslovém odvětví.   

Další informace o všech produktech uváděných na trh společností Dormer Pramet naleznete na adrese www.dormerpramet.com nebo se obraťte na místní obchodní zastoupení.

  • autor:
  • Dormer Pramet s.r.o.


You might also be interested