• Home
  • Current in legislation
  • The European Commission is preparing a change of records for four phthalates in Annex XIV of the REACH Regulation

The European Commission is preparing a change of records for four phthalates in Annex XIV of the REACH Regulation

5 June 2018 On the ECHA website, a public consultation on the change of entries for four phthalates in Annex XIV of the REACH Regulation was initiated on behalf of the European Commission:

  • bis(2-ethylhexyl)-ftalát (DEHP) ES: 204-211-0 CAS: 117-81-7
  • benzyl-butyl-ftalát (BBP) ES: 201-622-7 CAS: 85-68-7
  • dibutyl-ftalát (DBP) ES: 201-557-4 CAS: 84-74-2
  • diisobutyl-ftalát (DIBP) ES: 201-553-2 CAS: 84-69-5

Důvodem je dodatečná identifikace ftalátů jako endokrinní disruptory poškozující lidské zdraví a v případě DEHP také poškozující životní prostředí.  V příloze XVI nařízení REACH budou přehodnoceny osvobozené (kategorie) použití těchto ftalátů. Požadovány jsou informace ohledně použití mimo výjimky uvedené v příloze XIV nařízení REACH, které bude Komise posuzovat odděleně, např. použití u  materiálů ve styku s potravinami, ve zdravotnických prostředcích.
Veřejná konzultace bude ukončena 6. srpna 2018. Více informací viz: ECHA/NR/18/35

  • autor:
  • INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.
 

Latest Classifieds

Branch Dictionary