• Home
  • News
  • The company INECS presents a separation mills Wackerbauer

The company INECS presents a separation mills Wackerbauer

  • 30.03.2015

To our suppliers of waste treatment facilities New German family company with Wackerbauer Separation Mill TM75, designed especially for grinding and sorting of biological waste and packaging materials.

Wackerbauer je tradičná rodinná firma sídliaca v hornobavorskom meste Ampfing. V oblasti recyklácie biologických odpadov spoločnosť ponúka produktové portfólio počínajúc jednotlivými separačným mlynmi až po návrhy celkových systémov, vrátane dopravníkov a prijímacieho žľabu.

Separačný mlyn Wackerbauer

Viac informácií »

  • autor:
  • Ing. Peter Benko - INECS
  • INECS s.r.o.

    INECS s.r.o.

    Pressing of foam plastic materials EPS, XPS, recycling of PET bottles, plastic crushers, plastic crusher, knife mill, plastic recycling.

 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary