• Home
  • News
  • Successful DEKRA Recertification Audit the company Klauke

Successful DEKRA Recertification Audit the company Klauke

  • 07.11.2018

It is absolutely imperative for a traditional tool company like Klauke to have an outstanding quality and environmental management system as well as to adhere to national and international requirements, guidelines and procedures.

Certifikácie ISO zohrávajú rozhodujúcu úlohu v tomto ohľade, pretože umožňujú Klauke zaradiť sa medzi uznávaných výrobcov doma aj v zahraničí.

Poskytujú spoločnosti predpoklady na to, aby boli konkurencieschopní na národných a medzinárodných trhoch. A aby to aj v budúcnosti zabezpečili, bude sa spoločnosť musieť stále dôsledne zlepšovať. Toto sa nevzťahuje len na postupy vo výrobnej oblasti, ale na všetky procesy prevládajúce v Klauke.

V tejto súvislosti dostala spoločnosť Klauke, veľmi pozitívnu spätnú väzbu na svoje technické know-how, interdisciplinárnu spoluprácu a dobrú implementáciu nových noriem. Doplnkové odporúčania a nápady od audítorov spoločnosti DEKRA považujú za impulz pre prijatie ešte systematickejšieho zlepšovania procesov.

www.klauke.com

  • autor:
  • Klauke Slovakia s.r.o.