Start the SCIP database

On October 28, 2020, the SCIP database (Substances of Concern In articles, as such or in complex objects) was launched (Products)).

Kdo vyrábí, kompletuje, dováží nebo distribuuje na trh EU předměty (výrobky), které obsahují látky vzbuzující mimořádné obavy (látky SVHC) z Kandidátského seznamu v koncentraci nad 0,1 % hmotnostní, musí Agentuře ECHA předložit dostatečné informace tj. oznámení do databáze SCIP. Tato povinnost nastává od 5. ledna 2021.

Podpora:
 19. listopadu 2020 se uskuteční webinář s cílem připravit se na oznámení do databáze SCIP s ukázkou demo verze vytvoření a odeslání požadovaných informací. Informační leták: Jak se připravit na databázi SCIPAKO SA PRIPRAVIŤ NA SCIP?

Informace v databázi SCIP budou od února 2021 zpřístupněny také veřejnosti, zpracovatelům odpadu a spotřebitelům.
Více informací viz ECHA/PR/20/07

 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary