Solving problems caused by static electricity

  • 23.04.2018 | Břeclav
The company EXIM - TECH, s.r.o. He invites you to a seminar that will take place in Břeclav 23.april 2018

Seminár je určený manažmentu, technikom, projektantom, konštruktérom, pracovníkom údržby a výrobcom strojov.

Program seminára:

1. Koncepčné riešenie Vašich potrieb priamo na seminári
2. Ako vzniká statická elektrina a ako ju merať
3. Pasívne odstraňovače statickej elektriny
4. Aktívne odstraňovače statickej elektriny
- Antistatické lišty: s krátkym dosahom do 150 mm/s dlhým dosahom od 100 mm až do 1500 mm
- Odstraňovanie elektrického náboja a prachu
- Antistatické ionizačné eliminátory náboja a prachu z povrchov materiálov so stlačeným vzduchom
- Antistatické ventilátory
5. Napájacie zdroje, generátory statickej elektriny a nabíjacie lišty
6. Aktívne a pasívne odstraňovače statickej elektriny určené do výbušného prostredia
7. Ukážky aplikácií a riešení
8. Obed

 www.eximtech.sk