SolidCAM basic training - 2.5D milling

 • 29.11.2022 - 30.11.2022 | | Slovensko
Schier Technik Slovakia s.r.o. after a long break, she prepared another series of mass trainings in SOLIDWORKS and SolidCAM software for you.

Prvý deň

 • Základné nastavenie systému SolidCAM
 • Definícia SolidCAM projektu
 • Definícia nulového bodu
 • Definícia polotovaru
 • Definícia obrobku
 • Definícia geometrie
 • Stratégia čelného frézovania
 • Stratégia kapsovania

Druhý deň

 • Stratégia kapsovania pomocou obrábania zbytkového materiálu
 • Stratégia kontúra
 • Vŕtanie
 • Závitovanie
 • Sady cyklov nástrojov
 • Tvorba a používanie šablón

Viac informácií »

 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary