• Home
  • Workshops
  • SMART MANUFACTURING MATCHMAKING 2020 - ONLINE B2B MEETINGS

SMART MANUFACTURING MATCHMAKING 2020 - ONLINE B2B MEETINGS

  • 18.11.2020 - 20.11.2020 | Rende | Taliansko
Industry 4.0 brings revolutionary changes to an increasing number of industrial activities. Companies face the challenge of making the most of the benefits of the Fourth Industrial Revolution.


Smart Manufacturing Matchmaking 2020
 (Inteligentné obrábanie 2020) je zamerané na rokovania firiem zaujímajúcich sa o oblasť výroby, kybernetickej bezpečnosti a Priemyslu 4.0. Organizátorom je talianske inovačné a technologické centrum SPIN v spolupráci s partnermi Enterprise Europe Network a EURATEX medzinárodného projektu programu Európskej únie COSME do ktorého je zapojená aj SOPK prostredníctvom Slovenského plastikárskeho klastru.

Z dôvodu zdravotnej bezpečnosti bude podujatie realizované virtuálne.

Tematické zameranie: optimalizácia výrobných procesov, digitálne dvojča, internet vecí v priemysle, zavádzanie virtuálnej/rozšírenej/zmiešanej reality v priemysle, analýza dát, kybernetické fyzikálne systémy, autonómne roboty, umelá inteligencia a učiace stroje pre priemyselné aplikácie, aditívna výroba, kybernetická bezpečnosť a cloud, riešenie špecifík rozhrania človek-stroj, prediktívna údržba, systémová integrácia, autonómna výroba.

Prečo sa zúčastniť?
Zaradenie do elektronického katalógu podujatia slúži na posilnenie marketingu účastnických firiem prostredníctvom dlhodobej propagácie medzinárodnej akcie, - získanie nových obchodných partnerov, klientov a dodávateľov bez veľkého úsilia, - virtuálne rokovania, - podpora : PRED - POČAS - PO ÚČASTI ZADARMO !

Registrujte sa a dohodnite si on-line schôdzky s predstihom
Princíp registrácie je nenáročný:
záujemca sa:
* bezplatne zaregistruje na webovom portáli akcie cez odkaz "Register now"
* vyplní svoj firemný profil
* vyplní ponúkaný respektíve dopytovaný typ spolupráce
* v karte "SETTINGS" zvoľte podpornú organizáciu "SK - Extratex - Slovak Chamber of Commerce and Industry "
Upozorňujeme, že všetci prvý krát registrovaní účastníci musia pred aktiváciou profilu v on-line katalógu pri registrácii uviesť aspoň jednu trhovú príležitosť v sekcii "Marketplace".
Registračné profily sú následne zverejnené v elektronickom katalógu, z ktorého si účastníci vyberú potenciálnych partnerov na rokovania a výsledok dostane v podobe individuálneho harmonogramu obchodných stretnutí.

Webová stránka podujatia: Smart Manufacturing Matchmaking 2020