• Home
  • News
  • Significant progress in recycling of PVC

Significant progress in recycling of PVC

  • 12.12.2014

Conducted informational workshop organized by the European Council for Plasticisers and Intermediates (ECPI) with Czech regulators and leading companies producing products from flexible PVC.

Diskutovalo se o roli a přispění průmyslu s plastifikátory (změkčovadly) k evropskému hospodářství, o nejnovější politice a právních předpisech, současně ale také o zásadních budoucích výzvách spojených s regulací na evropské i národní úrovni.

„Průmysl s plastifikátory a evropský chemický průmysl obecně poskytuje základní materiály používané v bezpočtu aplikací. Vytváří tak pracovní příležitosti a hospodářský růst,“ vysvětlil dr. Stéphane Content, generální ředitel rady ECPI. Sektor chemického průmyslu, který zaměstnává 1,2 milionu lidí, je největším v Evropě a představuje hlavní zdroj přímé i nepřímé zaměstnanosti v mnoha regionech Evropské unie.

Program VinylPlus zaregistroval vloni rekordních 444 468 tun recyklovaného PVC

Jednodenní workshop nabídl přehled o tom, jak se plastifikátory vyrábějí a jak se využívají v aplikacích z flexibilního PVC. Odborníci rady ECPI se také zaměřili na problematiku spojenou s právními předpisy na ochranu zdraví a životního prostředí, které ovlivňují průmysl, a důraz byl kladen především na udržitelnost pracovních postupů. Ta se uskutečňuje v rámci programu VinylPlus, který za rok 2013 registruje rekordních 444 468 tun recyklovaného PVC.

Flexibilní PVC přispívá k úsporám energie a materiálů

Kromě recyklace přispívají aplikace z flexibilního PVC, jako geomembrány nebo podlahové krytiny, k úsporám energie a prostředků v důsledku své nízké váhy, trvanlivosti a nenáročné údržby.
Zástupci regulačních agentur byli překvapeni významným pokrokem v recyklaci PVC, který se podařilo realizovat v rámci iniciativy VinylPlus Sustainability Initiative. Nedostatek možností recyklovat tak už není možné zmiňovat jako příčinu nízké udržitelnosti výroby PVC.

„Je nezbytné zvýšit povědomí o potřebě lepších právních předpisů a jejich zjednodušení, abychom se vyhnuli negativním dopadům, jež by na tento sektor, který je tak klíčový pro hospodářství a zaměstnanost, mohlo mít překrývání právních předpisů, nekritické zakazování produktů a zavádějící informace o chemikáliích. Vývoj produktů, jakými jsou plastifikátory – využívané ve stovkách aplikací, které mají přínos v oblasti zdraví, životního prostředí i udržitelnosti, čímž výrazně zlepšují kvalitu života, trvá desetiletí a je náročný na kapitálové investice do výzkumu, inovací, výroby, distribuce a podpory aplikací, nehledě na testování zdravotních a environmentálních rizik,” vyslovil na závěr Dr. Content.

Zdroj: http://stavba.tzb-info.cz/12083-vyznamny-pokrok-v-recyklaci-pvc

  • autor:
  • stavba.tzb-info.cz
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary