Seminar Testing of plastics

  • 14.11.2013 - 14.11.2013 | Nitra | Slovensko
VÚSAPL invited to training.

Termín školenia: 14. 11. 2013
Miesto: VÚSAPL, a. s. Nitra

Prihlášky posielajte na pripojenej návratke poštou, faxom resp. e-mailom, alebo sa
prihláste telefonicky na kontakt:

Ing. Červinková
e-mail: cervinkova@vusapl.sk
Tel: 037/6501 190
Mob. tel. 0905 48 058
Fax: 037/6513 495
www.vusapl.sk

 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary