Save cost for coating in VÚHŽ a.s.

Save cost for coating in VÚHŽ a.s.

Due to increased demands for quality, productivity and production, costs leads to very rapid growth in demand for coating of tools and end products. Multiple coatings extend the life of tools and machine parts themselves. This then results in an increase in productivity and a significant reduction in costs.

Firma VÚHŽ zareagovala na požadavky trhu a výrazně rozšířila spektrum nabízených povlaků. Dnes jako jediná v ČR nabízí tři povlakovací technologie – CVD, PACVD a PVD. V nabídce má také tři moderní DLC povlaky nanášené na nových povlakovacích zařízeních od nizozemské společnosti Hauzer. Nové DLC povlaky se stále častěji aplikují jednak na nástroje, ale také i na samotné strojní a automobilové součásti. Povlakování dílů slouží například ke snížení třecích ztrát v motorových částech a ochraně před opotřebením a korozí.

Používá se také pro zvýšení tvrdosti povrchu materiálů, které nahradily ocel z důvodu snižování hmotnosti vozů (zejména hliník). To má za následek kromě prodloužení životnosti dílu také snížení spotřeby pohonných hmot a snížení spotřeby paliva a nižší emise CO2 vypouštěné do ovzduší, do čehož jsou v současné době evropské automobilky tlačeny. Mezi nejčastěji povlakované automobilové díly patří pístní kroužky, ventily, písty, části čerpadel, vačkové hřídele (nebo samotné vačky), části vstřikování apod. Ve firmě VÚHŽ je možné od loňského roku připravovat DLC povlaky třech základních typů – DLC COMP, DLC HARD nebo DLC SILLCOMP.

Tyto vrstvy prokázaly své unikátní vlastnosti v mnoha aplikacích, kde je potřeba současně zajistit vysokou odolnost proti opotřebení, nízký koeficient tření a zabránit nalepování zpracovávaného materiálu na povrch nástroje. Mezi typické aplikace patří nástroje pro opracování neželezných kovů zastudena, tedy povlakování lisovacích nástrojů a řezných nástrojů (fréz, vrtáků, závitníků apod.). Tento typ povlaku se osvědčil při zpracování hliníkových a zinkových slitin, bronzu apod. Zde je důležité zdůraznit vysokou odolnost proti adhezi neželezných kovů na povrch nástroje. Povlaky DLC COMP a DLC HARD se také osvědčily při aplikaci na Al formy na vstřikování plastu a pryže, formy na tváření Al a povlakování strojních dílů s požadavky na nízký koeficient tření.

Unikátní vlastnosti DLC povlaků nanášených ve VÚHŽ umožňují ušetřit náklady ve skutečně širokém spektru průmyslových aplikací. Je nutno také zdůraznit, že dle konkrétních požadavků daných aplikací probíhá vývoj a modifikace technologií a tedy i finálních vlastností povlaků. Aplikovaná technologie povlakování a typu vazné vrstvy umožňuje tento typ povlaku nanášet na celou řadu základních materiálů počínaje ocelemi, litinami a konče neželeznými kovy. Modifikace technologie povlakování vždy závisí na konkrétních požadavcích zákazníků, resp. na typu povlakovaného materiálu a na podmínkách zatěžování povlaku. Kromě zmíněných DLC povlaků má VÚHŽ velké zkušenosti také s povlaky na bázi bóru, které nejčastěji nacházejí uplatnění při tlakovém lití neželezných kovů. Zde výrazně zamezují nalepování odlitku na povlakované formy, jádra, komory, vložky a další díly, které jsou ve styku s tekutým hliníkem namáhány cyklickým tepelným zatížením.

Podle provozních testů se počet odlitků do nalepení slitiny zvýší průměrně 6krát ve srovnání s nepovlakovaným stavem. VÚHŽ pak jako jediná v ČR nanáší povlaky i do úzkých spár a dutin, a je tak schopna povlakovat rovněž tvarově náročné nástroje a formy. Povlak o tloušťce 2–3 μm se vytvoří v průchozích i neprůchozích otvorech. Experimentálně bylo prokázáno, že povlak se vytváří také u velmi tenkých drážek o šířce 1 mm do hloubky 20 mm. VÚHŽ disponuje také vlastními akreditovanými laboratořemi a zkušebnami, které kromě standardní nabídky laboratorních služeb nabízejí i komplexní řešitelské aktivity v oblastech materiálového a procesního inženýrství s praktickými návrhy opatření. Laboratoře navíc těsně spolupracují s Regionálním materiálově technologickým výzkumným centrem.

Prospekty povlakování CZ »

www.vuhz.cz

  • autor:
  • Technický týdenník


You might also be interested 

Article archive