• Home
  • Features
  • Safety and quality is not just a marketing phrase. In VÚSAPL, a.s. we can measure them

Safety and quality is not just a marketing phrase. In VÚSAPL, a.s. we can measure them

Safety and quality is not just a marketing phrase. In VÚSAPL, a.s. we can measure them

The company VÚSAPL, a.s. they are made up of experienced professionals who put their years of experience into a job well done. In 2020, the company invested in the development of its laboratories by purchasing new devices to improve the provision of its services.

V každom priemysle či odvetví sa kladú na kvalitu a bezpečnosť vysoké nároky. Dodať nekvalitný alebo chybný produkt či službu, je nočnou morou každého dodávateľa. Často sa prehliadnutá chyba môže zmeniť na potencionálne riziko zdravia a bezpečnosti. V takom prípade následok nie je „len“ reklamácia zo strany zákazníka.

V roku 2018 sa na svete vyprodukovalo 359 miliárd ton plastu. Každý takýto plast použitý v rôznych produktoch alebo výrobkoch, sa dokáže dostať do každého kúta sveta. Nezáleží na tom, či ste výrobcom v Afrike alebo v Európe, súčasná doba umožňuje, že váš produkt sa dostane k spotrebiteľom na inom kontinente bez väčších problémov pomerne rýchlo.

Testovanie plastových materiálov a ich výrobkov, je dôležitým prvkom pre zhodnotenie ich kvality. Aby sa predišlo nežiadúcim zmenám vlastností plastového výrobku alebo materiálu, je nutné ho vopred podrobiť skúškam, ktoré zistia jeho správanie aj pri potencionálnom zaťažení alebo zmenám vplyvom počasia. Nejde iba o pevnosť či odolnosť materiálu, ale aj následné reakcie pri vystavení materiálu rôznym klimatickým podmienkam napr. teplu, svetlu alebo naopak chladu.

Vzhľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia spotrebiteľov, výrobcovia plastových materiálov a výrobkov majú za povinnosť dať otestovať svoje výrobky. Jedná sa najmä o dodávateľov komponentov pre automobilový, stavebný a potravinársky priemysel. Taktiež je možné si testovanie vyžiadať dobrovoľne pre zvýšenie bonity vlastnej značky, a zvýšenia tak i konkurencieschopnosti na trhu.

Pre takéto testovanie sa využívajú služby akreditovaných laboratórií a v závislosti od testovacej vzorky (výrobku/materiálu/produktu), sa vykonávajú rôzne typy skúšok.

VÚSAPL, a.s. ako jeden z akreditovaných subjektov, má v ponuke hneď celú škálu testov aplikovateľných na plasty a plastové výrobky.

Jedným z často dopytovaných testov v našej spoločnosti je aj test horľavosti, ktorého úlohou je zmerať rýchlosť horenia plastového materiálu.

Testovanie horľavosti určuje, ako ľahko sa materiál alebo hotový výrobok vznieti alebo zhorí, keď sa umiestni alebo použije blízko ohňa alebo tepla. Test horľavosti v skutočnosti zahŕňa celý rad rôznych skúšobných protokolov a metód, ktorých cieľom je merať špecifickú citlivosť materiálu, až po zdroj vznietenia, náchylnosť k horeniu a rýchlosť horenia. Tieto vlastnosti sú dôležitým ukazovateľom toho, či sa daný materiál alebo hotový výrobok môže bezpečne používať bez rizika požiaru.  

VÚSAPL, a.s. v roku 2020 sme investovali do rozvoja laboratórií. Zakúpili sme päť nových prístrojov, ktoré nám zlepšujú a urýchľujú práce súvisiace s realizáciou testov. Ide konkrétne o :

dve klimatické komory značky Vötsch a Weiss technik, ktoré nám slúžia na testovanie vzoriek na odolnosť voči veľmi vysokým (až + 200°C) alebo extrémne nízkym (až -70°C) teplotám. Tieto komory nám uľahčujú prácu aj kvôli svojím rozmerovým vlastnostiam. V takýchto komorách sme schopní otestovať aj výrobky o veľkosti napr. palubovej dosky, nárazníka, dverových panelov a podobne.

prístroj na meranie odolnosti voči poškriabaniu od značky Erichsen, ktorý sa najviac využíva na testovanie lakovaných alebo granulovaných plastových povrchov, kedy je jeho úloha simulovať poškriabanie pri rôznych hmotnostných záťažiach a sledovať tak odolnosť povrchu na toto pôsobenie.

prístroj na simuláciu slnečného žiarenia od značky Q-SUN, ktorý vzorky vystavuje rôznemu UV žiareniu, ktorý sa najväčšou mierou podieľa na degradácii polyméru, najmä polyolefínov.

plynový chromatograf značky Thermo Scientific, ktorý vyhodnocuje množstvo unikajúcich emisií z výrobkov po vystavení vzorky určitej teplote. Aj vďaka tomuto prístroju je možné zachytiť také produkty, ktoré by boli potencionálne škodlivé pre zdravie a životné prostredie.

 

vúsapl, a.s. plynový chromatograf značky Thermo Scientific

Obr. 1: prístroj na simuláciu slnečného žiarenia značky Q-SUN           
Obr. 2: plynový chromatograf značky Thermo Scientific
                                                                                                                   

vúsapl, a.s. prístroj na meranie odolnosti voči poškriabaniu od značky Erichsen

Obr. 3: klimatické komory značky Vötsch a Weiss technik
Obr. 4: prístroj na meranie odolnosti voči poškriabaniu  od značky Erichsen

 

Požiadavky na výsledky takýchto testov upravujú individuálne normy, vzťahujúce sa na jednotlivé výrobky. Laboratórnymi skúškami je teda podľa týchto noriem zabezpečené, že výrobok bude mať rovnakú kvalitu v rôznom klimatickom prostredí, či pôsobením rôznych fyzikálnych javov.

Ponuka našich laboratórií je naozaj rozsiahla a okrem spokojnosti našich zákazníkov nás teší aj možnosť neustále sa zlepšovať a našu ponuku služieb naďalej rozširovať. Sme veľmi radi, že ako spoločnosť môžeme prispievať k zlepšovaniu kvality výrobcov plastov, a prispievať tak k dohľadu nad funkčnosťou a bezpečnosťou takýchto výrobkov uvádzaných na trh.

  • autor:
  • VÚSAPL, akciová spoločnosť
  • VÚSAPL, a.s.

    VÚSAPL, a.s.

    Production of injected plastic products, polymer composites (compounds), LDPE foil, construction and production of molds, testing, certification, education and consulting.You might also be interested 

Article archive