• Home
  • Features
  • Rubber soles for shoes for tough conditions only from the company Bamipa s.r.o.

Rubber soles for shoes for tough conditions only from the company Bamipa s.r.o.

Rubber soles for shoes for tough conditions only from the company Bamipa s.r.o.

The Bamipa company was established in 2000 and thus continued in the tradition of the production of shoe components that had been in the premises for many years before that. Since 2002, we have begun to specialize closely in the production of rubber soles for the footwear industry.

Uvedomujeme si svoju zodpovednosť a podiel na stave životného prostredia, ktorý prenechávame pre ďalšie generácie. Efektívne využívame zdroje, ktoré máme k dispozícii, t.j. racionálne využitie tepelnej a elektrickej energie a ekologická a bezpečná likvidácia odpadu. Okrem toho, že tento postup je šetrný k prírode, šetrí aj naše náklady kvôli zvýšenej efektivite, a my sa tak môžeme sústrediť na ďalšie zvyšovanie kvality.

Bamipa gumové podošvy
 

S našimi zákazníkmi udržujeme vynikajúce vzťahy a poskytujeme služby "na mieru", vďaka ktorým sme silní a dlhodobí partneri. Medzi našich spokojných klientov patria aj firmy ako Lowa a Adidas. Naše produkty sú po finálnom spracovaní používané spokojnými koncovými zákazníkmi po celom svete. Máme skúsenosti aj s najnáročnejšími postupmi, ktoré sú potrebné pre výrobu podošiev pre obuv trekingovej, pracovnej, motorkárskej, vojenskej, požiarnej, zdravotníckej atď.

Náš výrobný strojový park

Naša prevádzka je podporovaná IT systémom, ktorý distribuuje a sleduje každú objednávku. Máme implementovanú ISO certifikáciu pre manažment kvality.

Lisovací cyklus je riadený počítačovou jednotkou bez možnosti zásahu pracovníka. Počítač robí diagnostiku a vyhodnotenie odchýlky od nastavených prevádzkových parametrov (teplota, tlak, čas) a ukladá všetky vulkanizačné parametre každého vyrobeného produktu. 

Sme schopní ročne vyrobiť 3 milióny párov gumových podrážok. Avšak nie je problém zvýšiť kapacitu výroby na žiadosť zákazníka. Približný čas na výrobu 10 000 párov je jeden deň. 

V rámci stratégie rastu firmy Bamipa sme sa zaviazali neustále inovovať výrobné procesy, ako aj služby, ktoré poskytujeme svojim zákazníkom. V laboratóriu je pravidelne kontrolovaná kvalita vstupných surovín, ako aj výstupných výrobkov. Okrem štandardnej štruktúry spoločnosti sme úspešne zaviedli dve externé oddelenia: oddelenie dizajnu a oddelenie výroby foriem. Našim zákazníkom poskytujeme komplexné služby od redizajnu a inovovania starých modelov až k dizajnu úplne nových modelov podošiev a topánok cez výrobu modelov a foriem na produkciu podošiev až k samotnej výrobe podošiev z vysokokvalitných zmesí.

  • autor:
  • Bamipa s.r.o.
  • Bamipa s.r.o.

    Bamipa s.r.o.

    Bamipa s.r.o. specialises in the production of rubber soles for shoes for extreme conditions - trekking, military, fire, shoes for special forces etc.You might also be interested 

Article archive

Upcoming Events