• Home
  • Features
  • Recycling, plastics granulation with JELÍNEK-TRADING

Recycling, plastics granulation with JELÍNEK-TRADING

Recycling, plastics granulation with JELÍNEK-TRADING

Plastics recycling is the process of re-use of materials contained in waste from manufacturing, agricultural, commercial or household network. Plastics recycling significantly conserves resources, reduces environmental load and environmental costs of waste production.

Zakladatelé a společníci firmy JELÍNEK-TRADING navázali na dřívější zkušenosti z výzkumné činnosti, z realizacích různých plastikářských technologií, z řízení plastikářských výrob a dále pak na strojírenské základy, na znalost účetnictví, zahraničního obchodu a cizích jazyků. Společnost se zabývá především regranulací odpadního PP a LDPE, ale i dalších plastů. Používá i další technologie jako je aglomerace, drcení a mletí. Zpracovává řadu dalších polymerních odpadů (HDPE, PA, PS, ABS, PC aj.). Od listopadu 2002 má i vlastní kapacitu na vstřikování (HDPE, PP, PA aj.). Věnuje se také čistě obchodní činnosti s originálními polymery, ale i regranuláty a drtěmi.

O regranulaci:

Ve firmě JELÍNEK-TRADING provádíme v zásadě 2 typy regranulace:

•    regranulace s praním pro zpracování sběrových LDPE fólií (tzv. "mokrá regranulace")
•    regranulace bez praní pro zpracování čistých technologických odpadů, zejména netkaných textilií, fólií a vláken, zpravidla na bázi PP nebo kombinace PP/LDPE (tzv. "suchá regranulace")

Při zpracování sběrových LDPE folií je materiál nejprve podrcen na nožovém mlýnu, vzniklá drt je dopravována do pračky a vyprána, následně je mechanicky odvodňována pomocí několika odstředivek adosušována pomocíhorkého vzduchu.Vypraná a vysušená drf se shromažďuje v zásobním sile, odkud se potom dávkuje pomocí pásového dopravníku nebo pneudopravou do šnekového vytlačovacího stroje, kde přechází v taveninu, která je na výstupu z vytlačovacího stroje filtrována aby byly odstraněny mechanické nečistoty, které se při praní neoddělily (papír, dřevo...) a následně granulována na granulačním zařízení (tzv. "granulace do vody").

Při zpracování čistého technologického odpadu, popř. drti, není proces praní a sušení zařazen, jinak proces probíhá zcela obdobně a končí opět "granulací do vody". V obou případech je možno přímo při regranulačním procesu výsledný produkt obarvit podle přání zákazníka.

Vyrobený regranulát se potom dopravuje do zásobního sila, kde se mícháním homogenizuje a plní se do ventilových pytlů nebo do vaků typu big-bag a takto se prodává. Část LDPE regranulátu používáme na výrobu pytlů na odpadky nebo obalových fólií na vlastní vyfukovací lince.

www.jelinek-trading.cz

  • autor:
  • JELÍNEK-TRADING spol. s.r.o.


You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary