Quality Forum

  • 06.09.2022 - 07.09.2022 | Žilina | Slovensko
Quality processes, quality products, quality people.

Inšpirácie, kontakty, trendy z oblasti systémov manažérstva kvality, riešenia nezhodných výrobkov a reklamácií, prepojenia kvality s dizajnom a inováciami, cloudových riešení v kvalite, ale aj z oblasti praktických riešení metodikou Six Sigma. Konferencia sa koná pravidelne každý máj od roku 2017.

Viac informácii »

Registrácia »

 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary