• Home
  • Features
  • PURe Floor - solving mass production of large PUR parts

PURe Floor - solving mass production of large PUR parts

PURe Floor - solving mass production of large PUR parts

The FRIMO company included into its portfolio also manufacturing machines and mixing heads for production polyurethane parts ten years ago. It connected subsequently the entire value-added chain and therefore also supplied a comprehensive production facilities in terms of: foaming mold - mold carrier - dispensing machine - mixing head - manufacturing concept (line) from a single source. This article discusses the latest in the chain, for example the production of seats for the automotive industry.

V oblasti výrobních zařízení pro výrobu PUR dílů dodává FRIMO všechny existující koncepty. V nabídce společnosti FRIMO jsou tedy stacionární koncepty (s jedním či několika nosiči, popř. založené na shuttle systému) stejně jako kontinuální či taktující karuselová zařízení.
 

zařízení PURe Track - FRIMO


Dále FRIMO uvedlo na trh dva systémy s označením PURe Track a PURe Floor. První jmenovaný koncept je nadhlavový (visutý), kde jsou nosiče s formami unášeny po oválné kolejnici podobně jako lanovka. Využíván je převážně pro zapěňování automobilových koberců (celých podlahových skupin) a jeho velkou předností je přístupnost forem ze všech stran a průchodnost celého zařízení. Druhý systém nazvaný PURe Floor je naproti tomu založen na vedení vozíků (vláčků) obsahující pěnící formy po zemi. K tomu je využita pouze jednoduchá kolejnice obsahující též sběrnici pro přenos médií. Vozíky jezdí po vlastních kolech a je možné je autonomně ovládat včetně proměnné rychlosti průjezdu celou dráhou. Oba systémy umožňují jednoduchou údržbu (např. úpravu či čištění forem) na slepých ramenech (pomocí výhybek) podél vlastní hlavní dráhy, čímž je umožněna práce na formách bez narušení výroby na zbytku linky.

 

FRIMO PURe Track - nadhlavní dopravník s nosičem forem používaný pro zadní pěnění automobilových kobercůDalší výhodou konceptu PURe Floor je jeho modulární výstavba. S ohledem na proměnné výrobní kapacity je nejen možné postupně doplňovat vozíky, přičemž při „prázdnějším“ provozu je možné je nezávisle zrychlit, čímž lze dosáhnout maximálního výstupu, ale také celé zařízení za ekonomických podmínek téměř libovolně rozšiřovat. Omezením je pouze tvar dostupné plochy výrobní haly a logistika podél linky. Samotné kolejnice jsou „stavebnicového“ charakteru a je možné je stavět jak konvexně, tak i konkávně, čímž je možné velmi flexibilně kopírovat existující prostor.

Při použítí konceptu FRIMO PURe Floor zcela odpadne tažný řetěz a s ním i celá skupina probémů jako jeho opotřebování, nutnost napínání nebo vytahování apod.

Díky tomuto konceptu je možné snadno (manuálně i automaticky) měnit celé vozíky (nosiče forem), a to bez ztráty kapacity výroby. Tato výhoda není u jiných konceptů (řetězových oválných, ani karuselových) dostupná, neboť z důvodu provázanosti a konstantní rychlosti všech nosičů a forem na karuselu či oválu musí nutně na čas dojít k zastavení celého zařízení.

Výrobní koncept PURe Floor je proto v současné době nejefektivnějším a neflexibilnějším výrobním konceptem na trhu.

FRIMO kontakty SK, CZ »

  • autor:
  • FRIMO Group GmbH
  • FRIMO Group GmbH

    FRIMO Group GmbH

    Machines and tools for PUR processing, lamination, edging, thermoforming, extrusion and pressing tools, plastic welders, ultrasonic equipment.You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary