Production technologies of DGS plast s.r.o.

Production technologies of DGS plast s.r.o.

DGS plast s.r.o. has several production technologies such as injection, co-extrusion, extrusion blow molding, preform blow molding. The company's production focus consists of the production of plastic packaging, tool shop and mold production.

Společnost DGS plast s.r.o. (dříve Polfin Ploština, s.r.o.) se v roce 1998 transformovala z bývalého ZOD Ploština. Společnost navazuje na úspěšnou tradici přidružených výrob, které byly součástí tohoto zemědělského družstva. Výrobní zaměření firmy se skládá z těchto hlavních oblastí výroba plastových obalů a nástrojárna a výroba forem.

Vyráběný sortiment pokrývá veškeré potřeby zákazníků z nejrůznějších průmyslových odvětví a to od potravinářství přes obaly určené pro kosmetiku, farmacii, drogistiku až po obaly určené pro petrochemický průmysl. Zmiňovaný sortiment zahrnuje nejrůznější objemy a tvary lahví, dóz, kanystrů či jiných speciálních výrobků. V této rozmanitosti nelze opomenout ani možnou barevnou škálu obalů včetně jejich potisku či umístění etiket.

Plast je důležitým a všudypřítomným materiálem v naší ekonomice i v každodenním životě. Má různé funkce, které pomáhají vypořádat se s řadou problémů, s nimiž se naše společnost střetává. Lehké a inovativní materiály v automobilech nebo letadlech šetří paliva a snižují emise CO2. Vysoce účinné izolační materiály nám pomáhají ušetřit na účtech za energii.

U obalů nám plasty pomáhají zajistit bezpečnost potravin a omezit plýtvání. V kombinaci s 3D tiskem mohou biokompatibilní plastové materiály zachraňovat lidské životy tím, že umožňují inovace v lékařství.

Způsob, jakým jsou v současnosti plasty vyráběny, používány a vyřazovány, však příliš často nevyužívá ekonomické výhody koncepce oběhového hospodářství a škodí životnímu prostředí. Je naléhavě třeba řešit problémy v oblasti životního prostředí, které dnes dlouhodobě negativně ovlivňují výrobu, používání a spotřebu plastů. Nejviditelněji a nejvarovněji signalizují tyto problémy miliony tun plastového odpadu, které každý rok končí v oceánech a stále více vzbuzují obavy veřejnosti. Je potřeba se k plastům stavět jinak a zodpovědně, stejně jako u nás. Drcení a recyklace je nedílnou součástí našeho výrobního procesu. Minimální odpad, druhotné zpracování drti a minimalizace CO2 stopy.

Vytlačovací vyfukování

Pro zpracování plastů se nejčastěji používá šnekový extrudér, do kterého vstupuje plast ve formě granulátu. Těleso extrudéru je vyhřívané topnými články, díky čemuž se materiál v extrudéru roztaví (plastifikuje). Na vytlačovacím stroji s přímou nebo příčnou vytlačovací hlavou se vytlačí polotovar – parizon. Tento polotovar, schopný plastického přetvoření, se odstřihne v okamžiku, jakmile dosáhne požadované délky. Zavřením formy dojde k vylisování hrdla a vnitřního průměru a ke svaření dna. Následně se přivede stlačený vzduch a dojde k vyfouknutí výrobku. Po ochlazení a ztuhnutí se z výrobku odstraní přetoky ze svarových ploch.

Co-extruze

Co-extruzní produkty jsou vyráběny procesem, který je charakterizován zpracováním jednotlivých plastů na oddělených extruderech, kde jsou plasty přivedeny teplem do plastifikačního stavu. Následně jsou dopravovány do vytlačovací hlavy požadovaného profilu, která je umístěna na hlavním extruderu. V této vytlačovací hlavě dochází k pevnému spojení jednotlivých typů plastů.

 

DGS plast s.r.o. co-extruze

 

Vstřikování

Technologie vstřikování je takový způsob zpracování plastů a kompozitů, při kterém je potřebná dávka zpracovávaného materiálu ve formě taveniny (tekutý stav, viskózní tok) vstříknuta pomocí šneku nebo pístu velkou rychlostí z plastikační (tavící) komory do uzavřené dutiny (většinou) kovové vstřikovací formy, kde v důsledku odvodu tepla (chlazení) ztuhne v konečný výrobek.

Vyfukování preforem

Samotné preformy (předlisky) se nejčastěji produkují z PET granulátu, který je roztaven a modifikován do požadované formy vhodné pro finální tvarování. V této fázi dochází také k případnému barvení. Výsledkem je plastová úzká plastová tuba, která má hrdlo finálního výrobku, který bude následně vyfukován.

Preforma – výlisek, který na první pohled připomíná zkumavku se závitem, má různé gramáže podle požadavku na velikost budoucí PET nádoby, která má vzniknout. Z nahřívací pece je nahřátá preforma vsunuta do kovové tvářecí formy, forma se kolem ní uzavře a preforma se tlakem vzduchu vyfoukne do finálního tvaru lahve nebo kanystru.

DGS plast s.r.o. vyfukovanie preforiem

 

  • autor:
  • DGS Plast s.r.o.
  • DGS Plast s.r.o.

    DGS Plast s.r.o.

    Production of blown plastic packaging, tool shop, production of molds, HDPE packaging, bottles, cans, canisters.You might also be interested 

Article archive

Upcoming Events