• Home
  • News
  • Possibilities of obtaining a grant in the Slovak Republic

Possibilities of obtaining a grant in the Slovak Republic

  • 29.07.2020

News overview - July 2020.

OTVORENÉ VÝZVY:

Výzva zameraná na rozvoj cestovného ruchu vo vybraných regiónoch BB a PO samosprávnych krajov
OTVORENIE/UZAVRETIE VÝZVY:
• 27.02.2020
• Uzavretie 1. Hodnotiaceho kola – 31.08.2020
OPRÁVNENÝ ŽIADATEL:
• Fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie v SR, existujúce min. 12 mesiacov ku dnu predloženia žiadosti.
INTENZITA POMOCI/GRANT:
• Malý podnik (85%)
• Stredný podnik (85%)
• Grant max. 200 000 EUR

Výzva zameraná na transformáciu uholného regiónu Horná Nitra
OTVORENIE/UZAVRETIE VÝZVY:
• 13.02. 2020
• Uzavretie 2. Hodnotiaceho kola – 30.09.2020
OPRÁVNENÝ ŽIADATEL:
• Fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie v SR, existujúce min. 12 mesiacov ku dnu predloženia žiadosti.
INTENZITA POMOCI/GRANT:
• Malý podnik (85%)
• Stredný podnik (85%)
• Grant max. 200 000 EUR

Výzva zameraná na nákup technológií v priemysle
OTVORENIE/UZAVRETIE VÝZVY:
• December 2018
• Uzavretie 6. Hodnotiaceho kola – 30.09.2020
OPRÁVNENÝ ŽIADATEL:
• Fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie v SR, existujúce min. 36 mesiacov ku dnu predloženia žiadosti.
INTENZITA POMOCI/GRANT:
• Malý podnik (45-50%)
• Stredný podnik (35-45%)
• Velký podnik (25-35%)
• Grant max. 3 mil. EUR

Výzva zameraná na energetickú efektívnosť súkromného sektora
OTVORENIE/UZAVRETIE VÝZVY:
• December 2018
• Uzavretie 10. Hodnotiaceho kola – 31.08.2020
OPRÁVNENÝ ŽIADATEL:
• Právnické osoby (výrobné podniky) oprávnené na podnikanie v priemyselných odvetviach a v službách nadväzujúcich na tieto odvetvia
INTENZITA POMOCI/GRANT:
• Malý a stredný podnik (50%)
• Velký podnik (45%)
• Grant max. 2 mil. EUR

Výzva zameraná na energetickú efektívnosť súkromného sektora de minimis
OTVORENIE/UZAVRETIE VÝZVY:
• December 2019
• Uzavretie 4. Hodnotiaceho kola – 30.08.2020
OPRÁVNENÝ ŽIADATEL:
• Právnické osoby (výrobné podniky) oprávnené na podnikanie v priemyselných odvetviach a v službách nadväzujúcich na tieto odvetvia
INTENZITA POMOCI/GRANT:
• Malý, stredný a velký podnik 60%
• Grant max. 200 000 EUR

Výzva zameraná na prípravu, opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov
OTVORENIE/UZAVRETIE VÝZVY:
• 31. 10. 2016
• Uzavretie 11. Hodnotiaceho kola – 30.10.2020
OPRÁVNENÝ ŽIADATEL:
• Súkromné podniky (zhodnocovatelia odpadu) oprávnené nakladať s odpadmi
INTENZITA POMOCI/GRANT:
• Malý podnik (45-55%)
• Stredný podnik (35-45%)
• Velký podnik (25-35%)
• Grant max. 12,5 mil. EUR

Výzva zameraná na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov
OTVORENIE/UZAVRETIE VÝZVY:
• 31. 10. 2016
• Uzavretie 11. Hodnotiaceho kola – 15.10.2020
OPRÁVNENÝ ŽIADATEL:
• Súkromné podniky (zhodnocovatelia odpadu) oprávnené nakladať s odpadmi
INTENZITA POMOCI/GRANT:
• Malý podnik (45-55%)
• Stredný podnik (35-45%)
• Velký podnik (25-35%)
• Grant max. 12,5 mil. EUR

Výzva zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla
OTVORENIE/UZAVRETIE VÝZVY:
• 29.11. 2019
• Uzavretie 3. Hodnotiaceho kola – 31.07.2020
OPRÁVNENÝ ŽIADATEL:
• Právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti rozvodu tepla alebo výroby a rozvodu tepla
INTENZITA POMOCI/GRANT:
• max 75% / Grant max. 200 000 EUR

Výzva zameraná na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla s maximálnym tepelným príkonom 20 MW
OTVORENIE/UZAVRETIE VÝZVY:
• December 2019
• Uzavretie 4. Hodnotiaceho kola – 31.10.2020
OPRÁVNENÝ ŽIADATEL:
• Právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti rozvodu tepla alebo výroby a rozvodu tepla
INTENZITA POMOCI/GRANT:
• Malý podnik (50%)
• Stredný podnik (50%)
• Velký podnik (45%)
• Grant max. 2,5 mil. EUR

Výstavba zariadení na využitie vybraných druhov OZE
OTVORENIE/UZAVRETIE VÝZVY:
• December 2019
• Uzavretie 3. Hodnotiaceho kola – 30.09.2020
OPRÁVNENÝ ŽIADATEL:
• Fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie, subjekty ústrednej správy, ostatné subjekty ústrednej správy, subjekty územnej samosprávy, združenia fyzických a/alebo právnických osôb, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
INTENZITA POMOCI/GRANT:
• Malý, stredný, a velký podnik 60%
• Subjekty ústrednej správy 100%
• Ostatné subjekty ústrednej správy 95%
• Subjekty územnej samosprávy 95%
• Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby 95%
• Združenia fyzických a/alebo právnických osôb 90%
• Grant max. 2 mil. EUR

  • autor:
  • EOS Innovazioni, a.s.