• Home
  • News
  • Polymeric materials from renewable sources

Polymeric materials from renewable sources

  • 13.10.2011

Invitation to the seminar, the term procedure - 21.október 2011

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE FAKULTA CHEMICKEJ A POTRAVINÁRSKEJ TECHNOLÓGIE   ÚSTAV POLYMÉRNYCH MATERIÁLOV
Vás pozýva na odborný seminár
Polymérne materiály z obnoviteľných zdrojov
dňa 21. 10. 2011 o 10:00
v Kongresovom centre Agrokomplexu Výstavníctva v Nitre Výstavný pavilón K


Program seminára:

9:30 – 10:00 Registrácia účastníkov


10:00     PLASTiCE – poslanie, zámer a ciele projektu Bakoš D., ÚPM FCHPT STU Bratislava


10:15     Výskum a vývoj v oblasti polymérov z obnoviteľných zdrojov na Ústave polymérnych materiálov FCHPT STU,  Alexy P., ÚPM FCHPT STU Bratislava


10:45     Výskum a vývoj v oblasti biodegradovateľných polymérov na Ústave polymérov SAV  Chodák I.., ÚP SAV Bratislava


11:15    Prestávka


11:45    Biodegradovateľné polyméry a ich potenciálne využitie v obalových aplikáciách – Bakoš D., ÚPM FCHPT STU


12.15   CEPOMA – predstavenie centra výskumu environmentálne vhodných polymérnych materiálov STU v Nitre Hudec I. ÚPM FCHPT STU Bratislava


12:35    Diskusia


12:30    Občerstvenie

14:00    Exkurzia účastníkov semináru v CEPOMA v Nitre

Účasť na seminári je bezplatná

Žiadame Vás o potvrdenie Vašej účasti na seminári vyplnením a zaslaním registračnej karty do 18. 10. 2011 na adresu:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Ústav polymérnych materiálov

Oddelenie plastov a kaučuku

Radlinského 9, 812 37  Bratislava,

 resp. mailom na adresu: zdenka.polakova@stuba.sk

 

Registračnú kartu a pozvánku  nájdete nižšie.

 

 

  • autor:
  • red.
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary