Plastics and Molds Conference 2015

  • 27.05.2015 - 28.05.2015 | Brno | Česko
We invite you to the sixth annual conference Plastics & Mould 2015, which will take place from 27th to 28th May 2015 in the pleasant surroundings of Maximus Resort at Hrázní 327 / 4a, 635 00 Brno.

Vedoucí projektů v oboru formy na plasty je velmi univerzální člověk. Musí zvládat a také (pokud svou práci dělá dobře) zvládá několik vysokoškolských oborů.

Z technické praxe lze namátkou uvést například materiálové inženýrství - kovy, chemii plastů, obrábění kovů, konstrukce forem a další.

Z oblasti spíše psychologické musí perfektně zvládat psychologii prodeje a vedení týmu - tedy manažerské vzdělávání. Musí být vynikající rétor a zároveň psycholog, protože vysvětlit týmu, co je potřeba udělat, tak aby to výrobní tým vzal za své, někdy není jednoduchá záležitost.

Nezbytnou podmínkou je samozřejmě znalost cizích jazyků (další vysokoškolská disciplína).

Logickou otázkou pak samozřejmě je, jak vedoucí projektů v tomto oboru vzdělávat, aby si udrželi celkový přehled o novinkách v oboru forem na plasty a zároveň aby se vzdělávali i v jiných oborech.

I proto začala firma Svoboda pořádat odborné konference se zacílením na formy na plasty, a to jako multioborové. Důvod různorodosti nabídky přednášek vyplývá právě z výše popsaných bodů. Cílem není zabřednout do hloubky a probírat detaily, ale hlavním bodem těchto konferencí je právě poskytnout co nejširší přehled novinek a jejich využití v odborné praxi.

Formy Brno 2015

 

Další vzdělávání a semináře s detailními informacemi už si tedy mohou pracovníci řídit sami na základě přehledu moderních poznatků v oboru dle momentálního zájmu a aktuální potřeby.

Zároveň ovšem neztrácí široký přehled o trhu a při nové výzvě pak vědí, kam se obrátit pro řešení, nebo třeba i jen radu.

To, že se v roce 2015 pořádá již šestý ročník této mezioborové konference, je známkou toho, že si lidé v České i Slovenské republice uvědomují nutnost širokého rozhledu a jsou rádi za takto koncipovaná setkání, kde se nejen dozví novinky, ale také navážou nové kontakty mezi firmami.

Jak již bylo řečeno, letos proběhne 6tý ročník konference v příjemném a klimatizovaném prostředí hotelu Maximus resort. Hlavní body přednášek by bylo možné shrnout do jednoho titulku: jak maximální efektivita výroby formy, tak (a to hlavně) výlisků s důrazem na kvalitu a co nejkratší termíny.

Letos navíc přislíbili účast i přednášející z vysokých škol, a to konkrétně z STU FCHPT Bratislava a TUV Liberec. Poznatky, které přinášejí, jsou dokladem propojování vysokého školství s praktickými výstupy do praxe.

Navíc bude tato konference propojena on-line přenosem právě na vysoké školy, aby se nabídl studentům pohled na praktické problémy a jejich řešení.

Tento rok se podařilo zajistit druhou místnost, kde budou mít (nejen) přednášející firmy možnost mít ukázky svého programu a kde se dá diskutovat nad danou problematikou více do hloubky.

Věříme, že Vás tato konference zaujme a těšíme se na setkání s Vámi.

Vzhledem k omezené kapacitě posílejte přihlášky co nejdříve na adresu: cepelkova@jansvoboda.cz

Využít můžete též přihlašovací formulář 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary