Planning visit in the UK

Planning visit in the UK

On the 19.6 - 23.6.2012, the project manager and executive director of Slovak plastics cluster and representative of A-OMEGA, Ltd. in the UK attended a preparatory visit to the next project in the field of education.

Navštívili City of Wolverhampton College - Polymer Training and Innovation Centre v Telforde, kde rokovali o možnej spolupráci na projekte prenosu inovácií v oblasti vzdelávania.  Navštívili tiež University of Wolverhampton v Telforde -  Centrum Excelentnosti.
Druhá časť prípravnej návštevy bola venovaná analýze existujúceho systému štandardov odborného vzdelávania. Skupina navštívila aj vzdelávaciu spoločnosť G&A Moulding Technology Ltd. v Peterborough, ktorá sa zaoberá prípravou odborníkov v oblasti vstrekovania, vyfukovania a extrúzie.

SPK 
  

Okrem toho v uvedenej spoločnosti prebehlo aj rokovanie so zástupcom Cogent SSC Limited.
Táto organizácia je v súčasnosti poverená tvorbou nových štandardov odborného vzdelávania v rámci jednotlivých sektorov, tiež v plastikárskom sektore. Prípravná návšteva pre projektového manažéra Slovenského plastikárskeho klastra bola uhradená na základe zmluvy o poskytnutí finančného príspevku (číslo zmluvy -12332 0972)  z podprogramu Leonardo da Vinci, v rámci Programu celoživotného vzdelávania.

  • autor:
  • SPK
  • SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER

    SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER

    SLOVAK PLASTIC CLUSTER is an interest association of independent corporate entities and associated institutions, which are interlocked in regional and supraregional level with the potential of increasing their own competitiveness.

     You might also be interested 

Upcoming Events