• Home
  • Workshops
  • Perspectives of the use of plastics in the conditions of circular economy

Perspectives of the use of plastics in the conditions of circular economy

  • 15.09.2021 - 16.09.2021 | Hotel Tři Věžičky, Střítež u Jihlavy | Česko
15.-16. September 2021, we are preparing a conference for you, full of lectures by experts in our field on current topics in the world of plastics.

Zveme vás na odbornou konferenci, kde se seznámíte s novými příležitostmi použití plastů v podmínkách cirkulární ekonomiky za podpory předních českých i zahraničních expertů.

TEMATICKÉ OKRUHY
Přednášky odborníků svého oboru o zajímavých tématech ze světa plastikařiny. Jednotlivé body programu budou proloženy přestávkami k občerstvení a načerpání sil.

Středa 15. 9.

Dopady cirkulární ekonomiky na výrobu a používání plastů
 ► Všeobecný rámec & legislativa EU.

Plasty - materiály dneška i budoucnosti
 ► 1. část - udržitelné plasty a bio plasty, recykláty, plniva z obnovitelných zdrojů, biodegradabilní polymery.

Kulatý stůl k tématu konference

Plasty - materiály dneška i budoucnosti
 ► 2. část - udržitelné plasty a bio plasty, recykláty, plniva z obnovitelných zdrojů, biodegradabilní polymery.

Výzkum a inovace
 ► Aktuální universitní výzkum trvale udržitelných polymerů a technologií, aplikovaný výzkum v provozním a poloprovozním měřítku.

Čtvrtek 16. 9.

Strojní zařízení
 ► uhlíková stopa - srovnávací parametr pro výběr strojních zařízení
 ► energetická bilance plastikářské výroby v duchu udržitelnosti
 ► co a jak lze digitalizovat ve výrobě - zkušenosti na západ od nás
 ► směřování vývoje strojů s ohledem na nové technické normy

Technologie zpracování plastů
 ► koncept recyklace jako součást návrhu a výroby plastového výlisku
 ► strojová identifikace materiálu u plastových výrobků
 ► specifika zpracování recyklátu a bioplastů standardní technologii

Kontakt: Martina Pálenská, +420 566 696 626, konference@uniplastbrno.cz

Další informace