• Home
 • Features
 • Perfect control of static electricity thanks to HYPERION technology from PPSYS s.r.o.

Perfect control of static electricity thanks to HYPERION technology from PPSYS s.r.o.

 • 31.01.2019
 • Machinery & Equipment
Perfect control of static electricity thanks to HYPERION technology from PPSYS s.r.o.

We have known the physical phenomenon of static electricity for over 1000 years. Today, we meet with static electricity every day in all industries within many manufacturing processes. Proper elimination or controlled use of statics can bring different benefits to the production process.

V oblasti kontroly statickej elektriny ponúkame našim zákazníkom produkty s pokrokovou technológiou HYPERION od výrobcu Meech. Tieto produkty zabezpečia dokonalú elimináciu elektrostatického náboja, alebo naopak jeho kontrolované generovanie. 

Rada zariadení Hyperion je najnovšou revolučnou skupinou produktov eliminácie a generovania statického náboja v priemysle, ktoré ponúka firma Meech. Bola vyvinutá inžiniermi v spolupráci s distribútormi a koncovými užívateľmi. Ponúka novú technickú úroveň kontrolovania statického náboja. Rada Hyperion bola navrhnutá tak, aby zahŕňala súbor kľúčových vlastností ako je monitorovanie iónového prúdu, upozornenie na potrebu čistenia zariadení, nastaviteľné výstupné vysoké napätie, nastaviteľná frekvencia produkcie iónov a nastaviteľný percentuálny pomer výroby kladných a záporných iónov. Tieto vlastnosti zabezpečia vysokú efektivitu pri dodržaní rýchlosti a kvality výrobného procesu, udržania maximálnej dovolenej úrovne nepodarkov, ochrany zariadení a operátorov pred elektrostatickým výbojom.

PPSYS s.r.o. 
  

Eliminátory s technológiou Hyperion

V minulosti vyžadovala väčšina eliminátorov prívod 230V do externého vysokonapäťového zdroja a od neho vysokonapäťový prívod do ionizátora. No v dnešnej dobe rastie dopyt po zariadeniach, ktoré je  možné napájať napätím 24VDC. Vďaka dlhoročnému výskumu vysokonapäťových jednosmerných impulzných zdrojov prináša Meech lišty, ktoré sú vhodné pre elimináciu náboja z malých, stredných aj veľkých vzdialeností. Tieto lišty sú vhodné pre elimináciu náboja pri vysokých výrobných rýchlostiach, s ktorými sa v dnešnej dobe často stretávame. Vďaka integrácii DC VN zdroja s napájaním 24VDC do tela ionizátora sa z neho stáva kompaktné a ľahko integrovateľné zariadenie. Porovnanie jednotlivých modelov popisuje graf a tabuľka nižšie.

PPSYS s.r.o. 
PPSYS s.r.o. 
PPSYS s.r.o. 
  


Externé napájacie zdroje s technológiou Hyperion

V rade zariadení Hyperion sú zaradené aj zdroje, ktoré nie sú integrované priamo v lištách, naopak slúžia ako externé zdroje pre jeden, alebo viacero ionizátorov. Tieto zdroje ponúkajú všetky vlastnosti skupiny zariadení Hyperion. Sú napájané napätím 24VDC a sú omnoho menšie a ľahšie ako klasické AC externé zdroje.

Generátory statickej elektriny s technológiou Hyperion

Rada Hyperion obsahuje aj zariadenia, ktoré slúžia na kontrolované generovanie statického náboja. Vďaka integrovanej technológii Hyperion sú tieto zariadenia ľahké, kompaktné a účinné. Tieto vlastnosti ich predurčujú pre množstvo priemyselných aplikácii, kde je potrebné zabezpečiť dočasnú priľnavosť materiálov.

Nastavovanie parametrov zariadení s technológiou Hyperion

Všetky vlastnosti a parametre zariadení zo skupiny Hyperion sa nastavujú podľa konkrétnych požiadaviek prevádzky a výrobného procesu, v ktorých sú nasadené. Nastavenia sa realizujú pomocou externého programátora. Pre kontinuálne online nastavenia počas výrobného procesu je možné využiť technológiu spätnej väzby pomocou externého senzora pripojeného k zariadeniu.

Sofistikovanú správu a nastavenie všetkých inštalovaných zariadení v jednej prevádzke môže zabezpečiť technológia Hyperion SmartControl™, ktorá pracuje na princípe vzdialeného prístupu cez webové rozhranie, alebo riadenie zariadení pomocou PLC.

 • autor:
 • PPSYS s.r.o.
 • PPSYS s. r. o.

  PPSYS s. r. o.

  Solutions for the measurement, removal and control of creation of static electricity in the production process. Machine vision systems, control systems, sensors.

  • www.ppsys.sk
  • Jazvečia 7, Košice - mestská časť Ťahanovce

Downloads

PicturesYou might also be interested