• Home
  • Features
  • Pavol Cacara from CASPRO s.r.o. – during the pandemic, we invested in development

Pavol Cacara from CASPRO s.r.o. – during the pandemic, we invested in development

Pavol Cacara from CASPRO s.r.o. – during the pandemic, we invested in development

CASPRO s.r.o. has been focusing since 2002 on the supply of specific equipment, especially for plastics processing but also for other industries. The year 2020 was challenging for all companies. The manager of CASPRO, Ing. Pavol Cacara, told us about how they managed it, but also about news and plans for the future.

Vaša spoločnosť je na trhu známa, pôsobíte od r. 2002, ale pre tých čo vás nepoznajú, čím sa zaoberá?

Naša spoločnosť sa zaoberá dodávkami strojov, komponentov a zariadení pre spracovateľov plastov. Portfólio zahŕňa celé linky (extrúzia, kompaundácia, recyklácia), dodávky komponentov a prídavných zariadení, napr. závitovky, zariadenia pre dopravu a zmiešavanie granulátu, silá na granulát a iné. Naše portfólio je pomerne široké, celý sortiment nájdete na našej webovej stránke

Silá na granulát - CASPRO s.r.o. 
  

Od vzniku spol. CASPRO v r. 2002, pribudlo na trhu niekoľko ďalších dodávateľov technológií pre spracovateľov plastov. V čom si myslíte, že sa odlišujete od konkurencie?

Už sme pomerne dlho na trhu, čo nám dáva určitú výhodu v oblastiach, ktorým sa venujeme. Sme zabehnutou spoločnosťou, s dostatkom skúseností a realizovaných projektov. A postupne sa aj naše produktové portfólio vyprofilovalo. Ponúkame zaujímavé riešenia pre skladovanie granulátu – modulárne silá. Dlhodobo dodávame závitovky a komory pre extrúzne linky. Máme stálych zákazníkov, ale pribúdajú aj noví, čo nás povzbudzuje. Zvlášť v tejto komplikovanej situácii s pandémiou.

Ako vašu spoločnosť ovplyvnila momentálna situácia týkajúca sa pandémie Covid-19?

Hlavne začiatok pandémie bol náročný najmä preto, že veľa firiem začalo prehodnocovať svoje investičné aktivity. Niektoré naplánované projekty, s ktorými sme rátali, boli pozastavené alebo presunuté na neskoršie obdobie. Situáciu komplikovalo aj doteraz komplikuje zákaz cestovania do zahraničia, ale aj obmedzené možnosti návštev vo firmách. Počas tohto obdobia, aj keď bola situácia komplikovaná, sme však fungovali bez vážnejšieho prerušenia. Podarilo sa nám viacero zaujímavých projektov, hlavne v oblasti skladovania granulátu – inštalácia nových síl.
Vynovili sme aj našu webovú stránku. Môžeme teda povedať, že situáciu vcelku zvládame.

Napriek tomu, že situácia bola nie najpriaznivejšia, aké zaujímavé projekty ste realizovali?

Nedávno sme u významného výrobcu plastových dosiek realizovali projekt nového systému regulácie teplôt kalandrovacích valcov. Inštaláciou riadiaceho systému a vhodného vyladenia PID parametrov, sme dosiahli reguláciu teplôt v rozmedzí 0,1° C.

Zákazníkovi úprava priniesla vyšší komfort riadenia, automatizovaný zber dát s prepojením na Industry 4.0, ale hlavne ekonomický efekt vo forme nižšej zmätkovosti. Takéto projekty mám rád, pretože posúvajú na vyššiu úroveň nás aj našich zákazníkov. Našim zámerom nie je len predávať hotové produkty, chceme najmä prinášať riešenia.

Riadiaci panel termoregulačnej jednotky - CASPRO s.r.o. 
  

Povedzte, prosím, našim čitateľom, aká je silná stránka vašej firmy, v čom je vaša firma jedinečná a prečo by s vami mali spolupracovať?

Ku každému zákazníkovi a každému dopytu pristupujeme individuálne – je to hlavne o hľadaní riešenia na mieru. Ten istý problém môže mať viac riešení, všetko záleží od preferencií zákazníka. Vždy sa riešenie snažíme nastaviť v súlade s jeho zaužívanými postupmi a s tým, kam chce daná firma smerovať. Snažíme sa ponúknuť niečo navyše, aby tam bola možnosť do budúcna ďalej systém zlepšovať. Vieme, že každé zariadenie musí vytvoriť nejakú pridanú hodnotu - zvýšiť efektivitu, zlepšiť kvalitu, prípadne iným spôsobom pozitívne ovplyvniť výrobný proces.

Samozrejmosťou je, že spolupráca nekončí len dodaním tovaru, resp. riešenia. Zabezpečujeme návrh, inštaláciu, záručný aj pozáručný servis.

Aké sú vaše plány do budúcnosti? Plánujete uviesť na trh nejaké novinky?

Chceme napredovať a tak isto napredujú aj naši dodávatelia. Aj keď primárne dodávame zariadenia iných výrobcov, ktorých zastupujeme na našom trhu, rozširujeme aj možnosti vlastného vývoja. Práve minulý rok a tento rok sa okrem iného venujeme vývoju odvrecovacieho automatu. Ale vzhľadom na to, že je toto zariadenie ešte vo vývoji, viac detailov zatiaľ neuvediem.

  • autor:
  • red.
  • Caspro s.r.o.

    Caspro s.r.o.

    Peripherals for the plastics industry, extruders, screws and rollers, gravimetric and volumetric dispensers and mixers, dryers, overhauls of extruders and lines.You might also be interested 

Article archive

Upcoming Events