Obligation to notify

The obligation to notify (under Article 7 of REACH) for importers and manufacturers of articles containing the SVHC substance below is until 27 December 2018. This obligation covers the following 10 SVHC substances (listed in the candidate list on 27 June 2018):

  • oktamethylcyklotetrasiloxan (D4) (EC 209-136-7, CAS 556-67-2) čistící a prací výrobky, kosmetika, výrobky osobní hygieny, lesky a vosky;

  • dicyklohexylftalát DCHP (EC 201-545-9, CAS 84-61-7) v plastisolu a PVC, výroba kaučuků a plastových výrobků, výroba organických peroxidů

  • dekamethylcyklopentasiloxan (D5) (EC 208-764-9, CAS 541-02-6) kosmetika, výrobky osobní hygieny, lesky a vosky, čistící a prací výrobky, ošetřující výrobky pro textil a barvy;

  • dodekamethylcyklohexasiloxan (D6) (EC 208-762-8, CAS 540-97-6) čistící a prací výrobky, kosmetika, výrobky osobní hygieny

  • ethylenediamin (EC 203-468-6, CAS 107-15-3) lepidla, těsnící přípravky, ochranné prostředky, plnivo, tmely, omítky, modelovací hmota, regulátor pH a úprava vody;

  • terfenyl, hydrogenovaný (EC 262-967-7, CAS 61788-32-7) přísada do plastů, rozpouštědlo nátěrů, inkoustů, lepidel a těsnících prostředků;

  • olovo (EC 231-100-4, CAS 7439-92-1) použití v kovech, svařování, pájení kovů, produkty povrchové úprav kovů, polymery a teplonosná media;

  • oktaboritan disodný (EC 234-541-0, CAS 12008-41-2) mrazuvzdorné výrobky, teplonosná media, maziva, prací a čisticí prostředky;

  • benzo(g,h,i)perylen (EC 205-883-8, CAS 191-24-2) neregistrovaná látka podle nařízení REACH, normálně nevyráběná látka záměrně, ale dost často vyskytující se jako nečistota v jiných látkách;

  • 1,2-anhydrid benzen-1,2,4-trikarboxylové kyseliny (trimelitanhydridu) (TMA) (EC 209-008-0, CAS552-30-7) senzibilizace dýchacích ces, výroba esterů a polymerů

 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary