NX CAD

  • 10.08.2020 - 14.08.2020 | Bratislava | Slovensko
NX Basic Training for Modeling, Reporting and Drawing (Modeling, Assemblies and Drafting. The training is designed for engineers, duration 5 days.

Pozrite si konkrétny harmonogram.

Školenie prebieha v školiacich priestoroch SOVA Digital, Bojnická 3, Bratislava, začiatok o 8:00 hod.
Táto forma štandardizovaného verejného školenia je určená pre zákazníkov, ktorí potrebujú vyškoliť menší počet ľudí a nevyžadujú špecifické požiadavky.

V prípade vášho záujmu kontaktujte:
juraj.zahradnik@sova.sk alebo martin.veselenyi@sova.sk