New plastic from waste fats

New plastic from waste fats

The Fraunhofer Institute IPK (Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik) in Berlin, in close cooperation with the Federal Ministry of Education and Research (BMBF), has launched the research initiative Bioeconomy International. In this event, a process was developed for the production of polymers that does not require high-quality raw materials, such as mineral, palm or rapeseed oil.

Základ nového plastu tvoří kyselina polyhydroxybutylmáselná (PHB) a měly by z ní být vyráběny jednorázové výrobky a předměty. Ty by pak měly být po upotřebení likvidovány způsobem šetrným k životnímu prostředí.

V novém procesu se plastový polyhydroxybutyrát (PHB) vyrábí z průmyslových zbytků, jako jsou odpadní tuky, které obsahují vysoký podíl minerálních zbytků. Ve speciálních fermentačních procesech mohou mikroorganismy tyto zbytky metabolizovat a ukládat PHB jako rezervoár energie v buňce. Po extrakci však surovina z buněk ještě není připravena k průmyslovému použití, protože by proces jejího vytvrzování trval příliš dlouho. Ve zvláštních postprodukčních fázích musí být proto smíchána s chemickými přísadami. Výsledkem je plast vykazující podobné vlastnosti jako polypropylen (PP). Přesto je na rozdíl od PP tento plast zcela biologicky odbouratelný během šesti až dvanácti měsíců. 

Plast. výrobky z odpad. tukov
 

Při tomto druhu výroby plastů mikroorganismy zcela syntetizují polymer v biotechnickém procesu, který mění biogenní zbytky (například odpadní tuky) na technicky použitelný polyester a používá jako biokatalyzátory molekulárně-geneticky modifikované mikroorganismy. Tímto způsobem byla za použití procesů chemického čištění a optimalizace materiálů vyvinuta nová rodina materiálů, která splňuje požadavky na kvalitu technických plastů.

Nejen, že je tato nová metoda zcela nezávislá na složkách syntézy na bázi ropy, ale také umožňuje ekologickou recyklaci. Nově vyvinuté plasty se degradují přirozeně se vyskytujícími mikroorganismy a již nejsou závislé na konkrétních podmínkách rozkladu průmyslových kompostáren. To znamená, že zboží na jedno použití lze vyrábět i likvidovat způsobem šetrným k životnímu prostředí.

  • autor:
  • Technický týdeník


You might also be interested