New laws on the marketing of products in the Slovak Republic

7 March 2018 new laws were published in the Collection of Laws:

  • zákon č. 55/2018 Z.z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru (účinnost zákona od 1. 4. 2018, ruší nariadenie vlády SR č. 60/2017 Z.z. o postupe, rozsahu
    a náležitostiach poskytovania informácií o návrhu technického predpisu)
  • zákon č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    (1. 4. 2018 ruší zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody, mění zákon č. 529/2010 Z.z. o ekodizajne)
  • zákon č. 60/2018 Z.z. o technickej normalizácii (účinnost zákona od 1. 4. 2018, mimo § 14 ods. 4 písm. a) s účinností 1. 4. 2020)
  • autor:
  • INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary