• Home
  • Current in legislation
  • New classification of titanium dioxide in Commission Regulation No. (EU) 2020/217, warning of errors in the Czech translation of the Regulation

New classification of titanium dioxide in Commission Regulation No. (EU) 2020/217, warning of errors in the Czech translation of the Regulation

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/217 amends Annex VI to CLP (EP and Council Regulation (EC) No 1272/2008). Regulation (EU) 2020/217 updates or abolishes harmonized classifications and labeling of substances; it shall apply from 1 October 2021.

Nově je zde mimo jiné látky zařazena látka oxid titaničitý, který je široce používán v zpracovatelském průmyslu (např. průmysl: chemický, papírenský, farmaceutický, automobilový, nátěrových hmot,..). Oxid titaničitý je klasifikován jako karcinogen kategorie 2 při vdechování. Tato klasifikace se použije jenom u směsí ve formě prášku obsahujícího 1% nebo více částic oxidu titaničitého, který je ve formě částic o aerodynamickém průměru ≤ 10 μm (tzv. respirabilní částice s nízkou rozpustností) nebo je v těchto částicích obsažen.

UPOZORNĚNÍ: na chyby českého překladu nařízení č. (EU)2020/217 v PŘÍLOZE I u věty EUH212 v oddílu 2.12. Směsi obsahující oxid titaničitý:

  • nesprávně je uvedeno, že se jedná o kapalné směsi, správně jsou pevné směsi
  • termín „liquid mixtures“ je nesprávně přeložen jako kapalné směsi a pak dále v textu jako tekuté směsi, tekutina zahrnuje kapaliny a plyny.
 

Latest Classifieds

Branch Dictionary