New changes to XVII regulation of REACH

Commission Regulation (EU) 2018/588: adds new item no. 71: 1-methylpyrrolidin-2-one (NMP) CAS 872-50-4, ES 212-828-1, the restriction relates to the placing on the market of NMP as a substance alone or in mixtures at a concentration equal to or greater than 0.3% or use of NMP as a substance alone or in mixtures at a concentration equal to or higher than 0.3% by 9.5.2020 if manufacturers and importers and downstream users have not provided relevant data in the chemical safety report or in the CTM or unless the manufacturers and importers have taken appropriate risk management measures for exposure of workers to this substance are effective from 9 May 2018

Nařízení Komise (EU)2018/589: doplňuje novou položku č. 69: methanol CAS 67-56-1, ES 200-659-6, zákaz uvádění na trh pro širokou veřejnost po 9. 5. 2018 v kapalinách do ostřikovačů nebo v kapalinách pro odmrazování čelního skla, v koncentraci rovné 0,6 % hmotnostních nebo vyšší, platí od 9. 5. 2018

Nařízení Komise (EU)2018/675 se týká látek CMR (karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci) a mění dodatky k příloze XVII,  nově je přidán v dodatku 2 formaldehyd klasifikovaný jako látka karcinogenní kategorie 1B, omezení pro formaldehyd platí od 24. 5. 2018, pro ostatní látky uvedené v dodatcích 1 až 6 platí omezení od 1. 12. 2018.

  • autor:
  • INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.
 

Latest Classifieds

Branch Dictionary