• Home
  • News
  • NATUR-PACK debrief producers of EEE in 2014

NATUR-PACK debrief producers of EEE in 2014

  • 22.04.2015

Collective organization NATUR-PACK, a.s. filed on 31 3. 2015 Ministry of Environment reporting of associated producers of EEE in the system NATURELEKTRO for 2014 by the deadline.

Povinnosť podávať ročné hlásenia o množstve elektrozariadení uvedených na trh, zozbieraného a zrecyklovaného elektroodpadu, vyplýva výrobcom elektrozariadení z § 54b ods. 1) písm. o zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch.

Každý z viac ako 400 klientov spoločnosti NATUR-PACK, obdrží poštou potvrdené Hlásenie výrobcu elektrozariadení za rok 2014. Kolektívna organizácia NATUR-PACK, a.s. zozbierala a spracovala v roku 2014 za svojich členov viac ako 720 ton elektroodpadu všetkých kategórií.


NATUR-PACK získal v roku 2014 až 15% nových klientov, ktorí sa zapojili do systému NATURELEKTRO, čím si udržal stabilnú pozíciu medzi kolektívnymi systémami na recykláciu a zhodnocovanie elektroodpadu. 

NATUR-PACK aj v roku 2014 obhájil postavenie druhého najväčšieho kolektívneho systému pre elektroodpad na slovenskom trhu.

www.naturpack.sk

  • autor:
  • NATUR-PACK , a.s.
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary