• Home
  • News
  • Meusburger company continues to grow and doubling the capacity of the annealing operation

Meusburger company continues to grow and doubling the capacity of the annealing operation

  • 07.09.2011

Meusburger company invests in other furnaces with a daily capacity of 140 tons of retrofit.

Jedná se tedy o více než zdvojnásobení dosavadní kapacity, umožňující prostřednictvím žíhání oceli ke snížení pnutí, zajistit i v budoucnosti vynikající kvalitu normálií k výrobě nástrojů a forem.

Nová žíhací pec je situována v novostavbě přířezovny. Ve Wolfurtu také probíhá výstavba pětipodlažní administrativní budovy, která má být dokončena v polovině roku 2012.Více »
  • autor:
  • Meusburger Georg GmbH & Co KG