• Home
  • Features
  • Messer Tatragas, spol. s r. o. - Cryogenic deburring with nitrogen

Messer Tatragas, spol. s r. o. - Cryogenic deburring with nitrogen

Messer Tatragas, spol. s r. o. - Cryogenic deburring with nitrogen

In many cases, thin burrs appear on the finished parts produced on the injection molding machines, which must then be removed. By using the cooling of liquid nitrogen and the blasting medium, it is possible to perform this process fully automatically and without any surface damage to the parts.

Jednoduché, malé diely sa nasypú do bubna z drôteného pletiva, zatiaľ čo väčšie, komplexné diely, sa uchytia v košíkoch. Obsah bubna je následne ochladený kvapalným dusíkom na teploty nižšie ako -30 ° C. Jemné otrepy tak takmer okamžite skrehnú a možno ich potom odstrániť minimálnou silou. Mechanická činnosť, ktorá je k tomu potrebná, je dodaná prostredníctvom plastového granulátu (0,5 - 2 mm), ktorým sú za neustáleho otáčania bubna diely otryskané. Všetky otrepy sa odlámu a sú kompletne odstránené. Samotné diely však zostanú nepoškodené.

Táto metóda je technologicky oveľa pokročilejšia než konvenčné postupy a oproti nim disponuje celou radou výhod. Je veľmi rýchla - celý cyklus opracovania jednej várky trvá cca 3-6 min. Dosahuje opakovateľnú kvalitu. Možno ju využiť aj pre veľké a zložito tvarované diely s vnútornými otrepmi či pre diely s kovovými záliskami. Nemá vplyv na farbu ani na kvalitu povrchu a možno ju aplikovať aj pre pohľadové diely. Umožní používať vstrekovacie formy dlhší čas a predĺži intervaly medzi opravami formy. Prevádzkové náklady sú minimálne a pohybujú sa na úrovni niekoľkých centov na kilogram spracovaných dielov.

Messer Tatragas, spol. s r. o. - Schematické zobrazenie kryogénneho odstraňovania otrepov 
 Obr. 1 – Schematické zobrazenie kryogénneho odstraňovania otrepov 

 

Je ľahké overiť, či sa oplatí investovať do nového zariadenia pre kryogénne odstraňovanie otrepov. Najprv je zdarma vykonaná skúška na vzorkách. Výrobca potom posúdi, či výsledky zodpovedajú jeho očakávaniam, a následne je nájdené optimálne riešenie.

Aplikácia kryogénneho odstraňovania otrepov pri výrobe plastov

Túto technológiu možno využiť pre všetky typy plastov, okrem iného aj pre výrobky z plastov vystužených sklenými alebo uhlíkovými vláknami (napr. PPS, PBT, PA, atď). Spoločnosti vyrábajúce plastové diely, napr. pre oblasť automobilového priemyslu, kladú stále väčšie nároky na kvalitu a efektivitu produkcie, čo viedlo celú radu spoločností k prechodu na túto novú technológiu.

Testovanie vzoriek v spolupráci s firmou Hengstler Kežmarok

Testovanie vzoriek od spoločnosti Hengstler prebiehalo v technologickom centre spoločnosti Mewo v Nemecku. Otestovali sme niekoľko druhov výliskov z tvrdených plastov. Nižšie sú uvedené fotografie testovaných vzoriek pred kryogénnym opracovaním a po ňom.

Vzorka č. 1 pred a po kryogénnym otryskávaním (materiál PA66 s obsahom uhlíkových a sklenených vlákien) 
Obr. 2                                                                                                 Obr. 3                          
Obr.2 (1 až 7) – Vzorka č. 1 pred kryogénnym otryskávaním (materiál PA66 s obsahom uhlíkových a sklenených vlákien)
Obr.3 (1 až 7) - Vzorka č. 1 po kryogénnom otryskávaní (materiál PA66 s obsahom uhlíkových sklenených vlákien)
 

 

Obr. 4 – Vzorka č. 2 pred kryogénnym otryskávaním (material ABS)Vzorka č. 2 po kryogénnom otryskávaní (material ABS)
Obr. 4 – Vzorka č. 2 pred kryogénnym otryskávaním
(material ABS)
Obr. 5 - Vzorka č. 2 po kryogénnom otryskávaní
(material ABS)

 

Vzorka č. 3 pred a po kryogénnym otryskávaním (material PA4T s obsahom sklených vlákien) 
Obr. 6                                                                                                               Obr. 7 
Obr. 6 – Vzorka č. 3 pred kryogénnym otryskávaním (material PA4T s obsahom sklených vlákien)
Obr. 7 - Vzorka č. 3 po kryogénnom otryskávaní (material PA4T s obsahom sklených vlákien) 
 

 

Vzorka č. 3 pred a po kryogénnym otryskávaním (material PA4T s obsahom sklených vlákien) 
                                          Obr. 8                                                                                                          Obr. 9 
Obr. 8 – Vzorka č. 3 pred kryogénnym otryskávaním (material PA4T s obsahom sklených vlákien)
Obr. 9 - Vzorka č. 3 po kryogénnom otryskávaní (material PA4T s obsahom sklených vlákien)
 

 

Vzorka č. 3 pred a po kryogénnym otryskávaním (material PA4T s obsahom sklených vlákien) 
Obr. 10                                                                                               Obr.11 
Obr. 10 – Vzorka č. 3 pred kryogénnym otryskávaním (material PA4T s obsahom sklených vlákien)
Obr.11 - Vzorka č. 3 po kryogénnom otryskávaní (material PA4T s obsahom sklených vlákien)
 

 

Kontaktná osoba pre alikáciu kryogénneho odstraňovania otrepov

Róbert Kopačka
Špecialista pre aplikácie:  on-site a priemysel
Messer Tatragas, spol. s r. o.
Chalupkova 9
819 44  Bratislava
Slovenská Republika
Mobil: +421 911 434 181
E-mail: Robert.Kopacka@messergroup.com

  • autor:
  • Ing. Terézia Marcová, Messer Tatragas, spol. s.r.o.; Ing. David Bek, Messer Technogas s.r.o.; Ing. Milan Dudlák, Hengstler s.r.o.


You might also be interested 

Article archive