Materials and articles made of plastic intended for contact with food

Commission Regulation (EU) 2018/831 of 5 June 2018 amending Regulation (EU) 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food.

Materiály a předměty z plastů, které jsou v souladu s nařízením (EU) č. 10/2011 ve znění platném před vstupem tohoto nařízení v platnost, mohou být uváděny na trh do 26. června 2019 a mohou na trhu zůstat do vyčerpání zásob.

 

Branch Dictionary