• Home
  • News
  • Manufacture of food and packaging machinery thrives continue

Manufacture of food and packaging machinery thrives continue

  • 06.05.2015

According to data from the Federation of German equipment manufacturers (VDMA), the volume of orders received by German manufacturers of food and packaging machinery for the year 2014 slightly below the previous year.

Objednávky zo zahraničia oproti roku 2013 poklesli o 4 %. Objednávky z krajín eurozóny síce o 9 % stúpli, nemohlo to však vyrovnať značný pokles objednávok z ostatných krajín. Objem prijatých objednávok v oblasti potravinárskych strojov bol v roku 2014 cca o 4 % nižší ako v roku 2013. Dvojmiestny nárast domácich objednávok a objednávok z krajín eurozóny nedokázal vyrovnať nízky dopyt z krajín mimo europriestoru. Baliarenské stroje, čo sa týka došlých objednávok, zaznamenali v roku 2014 výsledok o 4 % lepši ako v predošlom roku. Obchod so zahraničím posilnil o 5 %. Podiel exportu odvetvia je na úrovni cca 85 %. Rastové impulzy prichádzajú čoraz častejšie z prahových a rozvojových krajín.

  • autor:
  • Martin Schulte Germany Trade & Invest, zdroj : DSIHK
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary