Law no. 223/2001 on waste - Training

  • 18.05.2011 - 18.05.2011 | NItra | Slovensko
Training at the request of customers we can do in other ternínoch and other agreed points (eg the customer)

Kontakt:

Ing. Eva Lukáčiková

Centrum vzdelávania

VÚSAPL, a. s.

Novozámocká 179

949 05  Nitra 5

tel.: 00421 37 6501 152

mobil: 0908 504 654

fax: 00421 37 6513 495

 

lukacikova@vusapl.sk

 www.vusapl.sk

Prieskum:

Mali by ste záujem o školenie o legislatíve týkajúcej sa biocídov?
Ak áno - aký termín by Vám vyhovoval: jún/2011 alebo september/2011
Lektormi takéhoto školenia by boli aj pracovníci Centra pre chemické látky a prípravky.

 

 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary