• Home
 • Features
 • Laser cutting and drilling of visible film in automotive - LASCAM systems s.r.o.

Laser cutting and drilling of visible film in automotive - LASCAM systems s.r.o.

Laser cutting and drilling of visible film in automotive - LASCAM systems s.r.o.

LASCAM supplies equipment and automated units with a primary specialization in selective laser removal of surfaces, machining of plastic and metal products and visual inspection for industry and science. It has been operating on the market since 2015 and in a short time it has built up a position as a leading supplier of laser technologies in the Czech Republic.

Zadání případové studie
Cílem projektu bylo snížit počet obsluhy 24 lidí na 3 směny a vytvořit robotizované pracoviště navazující na proces on-mouldingu, které bude součástí plně automatické výrobní linky dveřních výplní. Laserový proces se skládá z obvodového ořezání přesahující pohledové fólie po vylisování dílu – kostry dveřní výplně se statickým laserem a následné vrtání fólie pro zprůchodnění montážních otvorů po obvodu a uvnitř dílu pomocí 3D skenovací hlavy s dynamickou změnou fokusu.

Řešení
Pracoviště se skládá ze dvou sekcí, přičemž každá obsluhuje jeden robot a laser. V první fázi je díl nabrán na vstupním dopravníku, dále robot projíždí dílem pod statickou laserovou hlavou tak, aby byl po obvodu dokonale ořezán s požadovanou přesností ±0,2 mm. Následně je díl předán druhému robotu, který jej přesune před 3D skenovací laserovou hlavu s unikátním zorným polem o velikosti až 792 x 718 mm, kde probíhá kruhové řezání fólie pro zprůchodnění montážních otvorů. Opracovaný díl je předán na výstupní dopravník pro další návaznou aplikaci vypěňování. 

Výsledek

 • Kompletní integrace unikátního 3D laserového procesu do plně automatizované výroby.
 • Multifunkční koncept pracoviště umožňující jednoduché doprogramování výroby dalších dílů.
 • Nahrazení mechanického opracování a velkého množství obsluhy – vysoká kvalita opracovaných ploch bez nutnosti zásahu operátora.

DALŠÍ LASEROVÁ ŘEŠENÍ PRO OPRACOVÁNÍ PLASTŮ
V mnoha případech konvenční technologie opracování již nevyhovují požadavkům koncových uživatelů. Lasery posouvají kvalitu výroby plastů na zcela novou úroveň. Laserová technologie je použitelná pro polymerní materiály jako ABS, PC, PMMA, PP nebo PE s plnivy, na kterých jsem provedli stovky úspěšných testů. 

LASCAM systems s.r.o.  
                          Ořez optických elementů a čoček                                        Vrtání a perforace plastových komponentů 
 
 • autor:
 • LASCAM systems s.r.o.
 • LASCAM systems s.r.o.

  LASCAM systems s.r.o.

  Laser components, machine knives, blades, cutting tools, industrial robots, manipulators, laser technologies, plastic welders, automatic welding machines.You might also be interested