• Home
  • Workshops
  • KUNSTSTOFFEN 2020 -BENELUX- ONLINE MEETINGS DURING THE EXHIBITION

KUNSTSTOFFEN 2020 -BENELUX- ONLINE MEETINGS DURING THE EXHIBITION

  • 02.12.2020 - 03.12.2020 | s-Hertogenbosch | Holandsko
The Matchmaking Kunststoffenbeurs 2020 cooperation event is a side event of one of the most important exhibitions in the Benelux countries.


Podujatie je zamerané na rozvoj spolupráce organizácií pôsobiacich v rámci celého hodnotového reťazca plastikárskeho sektoru. Týka sa to oblastí ako sú:

* suroviny
* výrobné technológie, nástroje, prípravky, vstrekovacie formy a príslušenstvo
* konštrukčné, technologické a výskumno-vývojové služby
* výroba výrobkov z plastov, gumy a kompozitov
* OEM dodávatelia
* sprostredkovateľské služby klastrov, odvetvových a iných organizácií

Veľtrh Kunststoffen 2020 sa koná v meste Hertogenbosch za prísnych bezpečnostných opatrení súvisiacich s prevenciou pred COVID19. Z dôvodu súčasných cestovných komplikácií budú kooperačné rokovania prebiehať kombináciou stretnutí na mieste podujatia a virtuálnych rokovaní s registrovanými účastníkmi.

Registrácia je možná do 2. decembra 2020
Registrujte sa a dohodnite si on-line schôdzky s predstihom.

Princíp registrácie je nenáročný:
záujemca sa:
* bezplatne sa zaregistruje na webovom portáli akcie cez odkaz "Register now"
* vyplní svoj firemný profil
* vyplní ponúkaný respektíve dopytovaný typ spolupráce
* v karte "SETTINGS" zvoľte podpornú organizáciu "SOPK "
Upozorňujeme, že všetci prvýkrát registrovaní účastníci musia pred aktiváciou profilu v on-line katalógu pri registrácii uviesť aspoň jednu trhovú príležitosť v sekcii "Marketplace".
Registračné profily sú následne zverejnené v elektronickom katalógu, z ktorého si účastníci vyberú potenciálnych partnerov na rokovania a výsledok dostane v podobe individuálneho harmonogramu obchodných stretnutí.

Webová stránka podujatia: Kunststoffenbeurs 2020