• Home
  • News
  • Invitation to visit the EuroBLECH 2018 Fair: In the Rhythm of Digitization

Invitation to visit the EuroBLECH 2018 Fair: In the Rhythm of Digitization

  • 10.10.2018

EuroBLECH 2018, 25th International Fair of Sheet Metal Processing Technologies, will be held at the Hanover Exhibition Center from 23 October to 26 October 2018.

EuroBLECH je celosvetovo najväčší veľtrh pre odvetvie spracovania plechu a pre návštevníkov je centrom, kde objavujú a kupujú inovatívne výrobné riešenia. V súčasnosti hrá dôležitú rolu v priemysle digitálna transformácia, čo sa odzrkadľuje v tohoročnom motte veľtrhu EuroBLECH „V rytme digitalizácie“. Približne 1550 vystavovateľov prezentuje na svojich stánkoch nespočetné množstvo živých prezentácií, čo umožňuje návštevníkom zažiť v akcii stroje a systémy zo  všetkých oblastí spracovania plechu.

EuroBlech 2018  
  

Profil veľtrhu EuroBLECH pozostáva z 15 oblastí a pokrýva tak kompletný technologický reťazec spracovania plechu: plech, polotovary a hotové výrobky, manipulácia, separácia, tvárnenie, flexibilné spracovanie plechu, spracovanie trubiek/profilov, spájanie, zváranie, aditívna výroba, povrchovoá úprava, spracovanie hybridných konštrukcií, nástroje, riadenie kvality, systémy CAD/CAM/CIM, vybavenie tovární a skladov,  ako aj výskum a vývoj.


Vstupenky na EuroBLECH 2018 v predpredaji:
HANOME, s.r.o. – výhradný partner EuroBlech 2018 pre SR
E-mail: hanome@hanome.sk
Tel.: 0903 411 107
Kontakt: Ida Špányiová  

  • autor:
  • HANOME, s.r.o.