• Home
  • Features
  • Injection molding production efficiency - workshop organized by ARBURG

Injection molding production efficiency - workshop organized by ARBURG

Injection molding production efficiency - workshop organized by ARBURG

Workshop "Efficiency of production in the plastic injection molding" was organized by ARBURG last week in a premises of the company VÚSAPL in Nitra.

Pozvanie prijalo vyše šesť desiatok zástupcov firiem,  ktoré sa venujú vstrekovaniu plastov. Prednášajúcimi boli  zástupcovia  firiem  ARBURG Opticontrol , PiovanShell Slovakia . Nosnou témou seminára boli súčasné  trendy  vo  zvyšovaní  efektívnosti  výroby,  energická   náročnosť  vstrekovania  plastov,  systém  energetických  auditov výrobných  prevádzok a preventívna údržba vstrekovacích strojov.

Boli predstavené aj nové smery v oblasti  chladenia  a temperovania  foriem, nové  možnosti  v oblasti  automatizácie – mobilný  univerzálny  robotický  modul  určený pre viac vstrekovacích strojov.   prezentované výsledky meraní spotreby elektrickej energie a praktické porovnávacie skúšky vybraných  foriem pri alternatívnych nasadeniach na hydraulický a elektrický vstrekovací  stroj.

J.Novák 
Úvodná prednáška o komplexnom pojatí úspor,  patrila Ing. Jaroslavovi Novákovi CSc. , zo spoločnosti ARBURG. 

***

P. Závěrka  
Podnikovej elektroenergetike a energetickým  auditom výrobnej prevádzky sa venoval P. Záverka zo spoločnosti Opticontrol. 

***

Daniel Orel 
Ing. Daniel Orel Ph.D zo spoločnosti ARBURG sa venoval konkrétnym prípadom zvýšenia efektivity výroby vďaka automatizácii, cenovým rozdielom v automatizáciách a kalkuláciam návratnosti. 

***

M. Vyšín  
M. Vyšín zo spoločnosti Opticontrol sa venoval popisu bunky URA - modulu. 

***

URA modul 
Praktická ukážka URA-modulu v lisovni 

***

Štefan Vojtek 
Bližšie predstavenie rady EDRIVE od Mgr. Štefana Vojteka 

***

Pavel Polomský 
Pavel Polomský zo spoločnosti PIOVAN, o nových možnostiach v oblasti chladenia a temperovania. 

***

J.Mudroch 
J.Mudroch zo spoločnosti ARBURG , o dôležitosti preventívnej údržby strojov. 

***

P.Jaška 
P. Jaška zo spoločnosti Shell Slovakia, s.r.o., o výhodách používania kvalitných hydraulických olejov.   • autor:
  • red.
  • ARBURG spol. s.r.o.

    ARBURG spol. s.r.o.

    Injection molding machines, injection molding machines, accessories for plastics, production automation, additive production, conveyors for raw materials, peripherals, robotic systems.You might also be interested 

Article archive