• Home
  • Features
  • Injection molding production efficiency - workshop organized by ARBURG

Injection molding production efficiency - workshop organized by ARBURG

Injection molding production efficiency - workshop organized by ARBURG

Workshop "Efficiency of production in the plastic injection molding" was organized by ARBURG last week in a premises of the company VÚSAPL in Nitra.

Pozvanie prijalo vyše šesť desiatok zástupcov firiem,  ktoré sa venujú vstrekovaniu plastov. Prednášajúcimi boli  zástupcovia  firiem  ARBURG Opticontrol , PiovanShell Slovakia . Nosnou témou seminára boli súčasné  trendy  vo  zvyšovaní  efektívnosti  výroby,  energická   náročnosť  vstrekovania  plastov,  systém  energetických  auditov výrobných  prevádzok a preventívna údržba vstrekovacích strojov.

Boli predstavené aj nové smery v oblasti  chladenia  a temperovania  foriem, nové  možnosti  v oblasti  automatizácie – mobilný  univerzálny  robotický  modul  určený pre viac vstrekovacích strojov.   prezentované výsledky meraní spotreby elektrickej energie a praktické porovnávacie skúšky vybraných  foriem pri alternatívnych nasadeniach na hydraulický a elektrický vstrekovací  stroj.

J.Novák 
Úvodná prednáška o komplexnom pojatí úspor,  patrila Ing. Jaroslavovi Novákovi CSc. , zo spoločnosti ARBURG. 

***

P. Závěrka  
Podnikovej elektroenergetike a energetickým  auditom výrobnej prevádzky sa venoval P. Záverka zo spoločnosti Opticontrol. 

***

Daniel Orel 
Ing. Daniel Orel Ph.D zo spoločnosti ARBURG sa venoval konkrétnym prípadom zvýšenia efektivity výroby vďaka automatizácii, cenovým rozdielom v automatizáciách a kalkuláciam návratnosti. 

***

M. Vyšín  
M. Vyšín zo spoločnosti Opticontrol sa venoval popisu bunky URA - modulu. 

***

URA modul 
Praktická ukážka URA-modulu v lisovni 

***

Štefan Vojtek 
Bližšie predstavenie rady EDRIVE od Mgr. Štefana Vojteka 

***

Pavel Polomský 
Pavel Polomský zo spoločnosti PIOVAN, o nových možnostiach v oblasti chladenia a temperovania. 

***

J.Mudroch 
J.Mudroch zo spoločnosti ARBURG , o dôležitosti preventívnej údržby strojov. 

***

P.Jaška 
P. Jaška zo spoločnosti Shell Slovakia, s.r.o., o výhodách používania kvalitných hydraulických olejov.   • autor:
  • red.
  • ARBURG spol. s.r.o.

    ARBURG spol. s.r.o.

    Injection molding machines, injection molding machines, two-component injection moulding, accessories for plastics, production automation, additive production, conveyors for raw materials, peripherals, robotic systems.You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary