• Home
 • Features
 • Hydraflex Beladice supports plastic injection technologies

Hydraflex Beladice supports plastic injection technologies

 • 31.01.2018
 • Machinery & Equipment
Hydraflex Beladice supports plastic injection technologies

Hydraflex Beladice is a trading and manufacturing company specializing in the production and supply of hydraulic hoses with terminals for all branches of industry, supply of hydraulic screws, hydraulic ball valves, quick couplings, measuring equipment, pipe holders and other engineering elements.

Významnou činnosťou spoločnosti je podpora technológie vstrekovania plastov, kde dodáva komponenty potrebné pre tento priemysel.

Predohrev vstrekovacích foriem

Účelom predohrevu je dosiahnuť pracovnú teplotu vstrekovacej formy hneď na jej rozbehu a tak minimalizovať počet nepodarkov na začiatku výroby. Predohrievanie vstrekovacej formy priamo na lise zvyšuje prestojové hodiny vo výrobe.

Z tohto dôvodu sa zavádza externý predohrev vstrekovacej formy a konečné dohrievanie na vstrekovacom lise. Týmto spôsobom sa prestojová strata eliminuje len na dohrev vstrekovacej formy na lise.

Na obrázkoch nižšie môžete vidieť externé predohrievacie zariadenie, kde temperačné zariadenia sú cez multispojky prepojené so vstrekovacou formou počas predohrevu. Týmto spôsobom sú dosahované značné úspory na prestojových hodinách.

 

Hydraflex Beladice 
   Obr. 1: Externé predohrievacie zariadenie 

 

Hydraflex Beladice 
   Obr. 2: Externé predohrievacie zariadenie 

Príklad ekonomického prínosu tohto riešenia je uvedený v tabuľke, kde môžete porovnať prestojové náklady pri celom predohreve na lise (6hod) oproti externému predohrevu (4hod) a dohriatie na lise (2hod).

 

 Hydraflex Beladice 
    Tab. 1: Predohrev vstrekovacích foriem 


Skrátenie času výmeny vstrekovacej formy

Čas výmeny vstrekovacej formy je prestoj vo výrobe. Preto je dôležité vymeniť vstrekovacie formy v čo najkratšom čase. Mnoho činností ovplyvňuje čas výmeny formy. Rýchle odpojenie a zapojenie chladiaceho systému formy je tiež dôležité.

Na obrázku 3. môžete vidieť množstvo bodov na pripojenie chladiacich okruhov, ktoré je potrebné pri výmene prepojiť samostatnými rýchlospojkami. Prepojovanie počas výmeny vyžaduje množstvo času, zároveň vzniká riziko nesprávneho prepojenia okruhov, ktoré priamo vplýva na kvalitu výrobku.                

Prepojenie chladiacich okruhov multispojkami na výmenu vstrekovacej formy urýchľuje a minimalizuje možnosť chybného zapojenia, ktoré sa v praxi ťažko odhaľuje, viď obr. 4.   

 

Hydraflex Beladice 
   Obr. 3: Body na pripojenie chladiacich okruhov 

 

Hydraflex Beladice 
  Obr. 4: Prepojenie chladiacich okruhov multispojkami
 

 

Príklad ekonomického prínosu tohto riešenia je opäť uvedený v tabulke, kde môžete porovnať prestojové náklady pri použití jednotlivých rýchlospojok oproti zapojeniu s multispojkami.

 

Hydraflex Beladice  
   Tab. 2: Skrátenie času výmeny vstrekovacej formy 

 

Skrátenie pracovného cyklu vstrekovacej formy

Čas pracovného cyklu vstrekovacej formy tiež výrazne ovplyvňuje produktivitu výroby. Aby roztavený plast vychladol na teplotu vhodnú pre vyhodenie výlisku z formy je potrebný určitý čas. Vhodné usporiadanie chladiacich okruhov môže v rozhodujúcej miere skrátiť čas vyhodenia výlisku z formy.

Pri zapájaní chladenia formy jednotlivými rýchlospojkami, často býva snaha minimalizovať ich počet. Jednotlivé okruhy sa navzájom prepájajú a tak vzniká jav, že ohriata voda z okruhu vstupuje do ďalšieho okruhu. Výkon chladenia sa zvyšuje prietokom chladiacej vody. Zložitejší výlisok potrebuje niektoré časti chladiť pomalšie a iné rýchlejšie, aby sa dosiahla jeho rozmerová stálosť po vyhodení z formy. Tieto prepojenia okruhov majú v tomto smere obmedzené možnosti.

Zapojenie chladenia multispojkami umožňujú reguláciu prietoku vody samostatne pre každý okruh.

 

Hydraflex Beladice 
   Obr. 5: Zapojenie chladenia multispojkami
 

Príklad ekonomického prínosu tohto riešenia je uvedený v tabuľke, kde môžete porovnať produktivitu výroby pri použití jednotlivých rýchlospojok oproti zapojeniu s multispojkami.

 Hydraflex Beladice 
    Tab. 3: Skrátenie pracovného času vstrekovacej formy 

 

www.hydraflex.sk

 • autor:
 • Hydraflex Slovakia, s.r.o.


You might also be interested

 • Nordson EFD Introduces New GV Series Gantry Fluid Dispensing Robot with Vision

  Nordson EFD Introduces New GV Series Gantry Fluid Dispensing Robot with Vision

  • 13.08.2018

  The complete gantry automation system features proprietary dispensing software and a camera for ease of setup and programming — ideal for integration into rotary tables and conveyer-fed assembly...

 • WITTMANN BATTENFELD vertical machines at WITTE Automotive

  WITTMANN BATTENFELD vertical machines at WITTE Automotive

  • 08.08.2018

  The German WITTE Automotive Group manufactures in its Czech production plants in Nejdek and Ostrov large quantities of mechatronic lock modules for passenger car doors and trunk lids. The housings of the electromechanical drive units are metal/plastic hybrid...

 • GF Machining Solutions - wet graphite milling

  GF Machining Solutions - wet graphite milling

  • 02.08.2018

  GF Machining Solutions is one of the world's leading suppliers of machine tools, automation solutions and services. It now stands for wet graphite milling, advantages and disadvantages of graphite and its wet and dry...

 • Gestica control system wins Red Dot Award

  Gestica control system wins Red Dot Award

  • 01.08.2018

  On 9 July 2018, the design world gathered in Essen, Germany, for the presentation of the internationally renowned "Red Dot Award" for design. This year more than 6,300 products from 59 countries were submitted. These included the Gestica control system from Arburg, whose look and feel won over the...


 • Digital transformation Engel Inject 4.0 - the next new dimension

  Digital transformation Engel Inject 4.0 - the next new dimension

  • 30.07.2018

  Three years ago, with inject 4.0 ENGEL introduced its answer to the challenges of Industry 4.0. In the meantime, the terms smart machine, smart production and smart service have become established throughout the entire plastics industry, and in many areas, the smart factory has arrived in practice....

 • 1. PLASTCOMPANY, spol. s r. o. - machine BOY is celebrating its 50th economic year with honors

  1. PLASTCOMPANY, spol. s r. o. - machine BOY is celebrating its 50th economic year with honors

  • 26.07.2018

  A few weeks before the end of its accounting year, March 31, 2018, the BOY Machine manufacturer received an honorary award. Chamber of Industry and Commerce in Koblenz handed over to the family business Dr. Boy GmbH & Co. KG KG to its 50th Anniversary Certificate of...

 • New connections optimise the material flow at Gardena

  New connections optimise the material flow at Gardena

  • 19.07.2018

  The steady growth of a company is a positive aspect. However, a certain degree of creativity is needed in the production areas in order to meet the growing require-ments. Several expansions require rebuilding and extensions which, in the case of a complete new building, would not have been...


 

Article archive