• Home
  • News
  • How to be successful at the fair

How to be successful at the fair

  • 23.10.2013

Scientific seminar Slovakia-German Chamber of Commerce.

KOMPLEXNÁ PRÍPRAVA na veľtrh je Alfou aj Omegou Vašej úspešnosti!

Príprava zahŕňa mnohé kroky, počínajúc stanovením cieľa, zasadením veľtrhu do marketingovej stratégie, oslovenie cieľových skupín, až po Vašu prezentáciu na stánku. Posledným dňom veľtrhu však zďaleka nič nekončí.

Na našom seminári Vám odborníci s bohatými skúsenosťami z medzinárodných veľtrhov predstavia základné pravidlá a predovšetkým praktické tipy pre optimálnu prípravu, realizáciu a následné spracovanie Vašej prezentácie na veľtrhu, aby ste maximalizovali výsledný efekt, prípadne sa vyhli zbytočným prešľapom či nepríjemnostiam. Vaše konkrétne otázky aj skúsenosti z praxe budú v rámci diskusie vítané.

12. NOVEMBRA 2013, od 9.00 – 17.00 h
v priestoroch die Berater Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 24, Aupark Tower (8. posch.), 851 01 Bratislava

Program:
08.30 – 08.50 Registrácia účastníkov
09.00 – 10.45 Stanovenie cieľa, Rozhodnutie o účasti, Príprava (15 min. Prestávka)
11.00 – 12.30 Organizácia účasti, Prezentácia na veľtrhu
12.30 – 13.30 Obed
13.30 – 15.30 Biznis etiketa na veľtrhu (15 min.– Prestávka)
15.45 – 16.30 Vyhodnotenie účasti, Aktivity po veľtrhu
16.30 – 17.00 Zhrnutie, Diskusia

Vaše prihlášky očakávame najneskôr do 5. novembra 2013. ON-LINE prihláška »

Kontakt:
Adriana Petesová
02/ 20 850 627
petesova@dsihk.sk
www.dsihk.sk

  • autor:
  • SNOPK
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary